Liikevaihto kasvoi, mutta volyymi supistui hieman. Tulevaisuudenodotukset parantuneet selvästi. Kasvu syntynyt pk-yrityksissä.

Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 1,0 prosenttia, mutta myynnin volyymi supistui 0,1 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 1,8 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 0,9 prosenttia edellisvuotisesta. Vaimea kasvu selittyy viime vuosina huimasti kasvaneen tietojenkäsittelypalvelujen liikevaihdon kasvun hidastumisella. Myös rakenteellisesta murroksesta kärsivän kustannustoiminnan alamäki jatkui.

Tietotekniikka-alaa edustavan Teknologiateollisuuden suhdannekatsauksessa ennakoidaan tietojenkäsittelypalvelujen kasvun pysähtyneen: ”Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.”

Kasvu syntynyt pk-yrityksissä

Vuonna 2015 informaatio- ja viestintäpalvelujen mikroyritysten (+7,0 %), pienten yritysten (+13,4 %) ja keskisuurten yritysten (+14,0 %) liikevaihdot kasvoivat edellisvuoteen nähden. Suurissa yrityksissä liikevaihto puolestaan supistui (-0,5 %). Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvua on kertynyt mikroyrityksissä (+3,2 %) sekä pienissä yrityksissä (+8,1 %).

Tulevaisuudenodotukset positiiviset

Alan yritysten odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluvut ovat selvästi vuoden takaista korkeammalla tasolla. Liikevaihdon kasvu on pelialan voimakkaasta kasvusta johtuen ollut vuosi sitten poikkeuksellisen suurta, joten toimialan kasvun ennakoidaan pysyvän maltillisena parantuneista odotuksista huolimatta. Pelialan kehitys on vaikeasti ennustettavaa ja vaikuttaa merkittävästi toimialan liikevaihdon toteutuneeseen kehitykseen.

 

Informaatio- ja viestinäpalvelujen kuvaajat

11
Tietojenkäsittelypalvelujen kasvu on hidastunut.
10
Yrityskokoluokkien osuudet informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon kasvusta.
12
Informaatio- ja viestintäpalveluyritysten kerryttämät ennakonpidätykset sekä ALV- ja yhteisöverotulot.

 

 

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM