Liikevaihdon kasvu hidastui tietojenkäsittelypalvelujen vanavedessä. Kustannustoimintaa lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla kuitenkin syntyi kasvua.

Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 2,3 prosenttia ja myynnin volyymi 1,0 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuonna 2014 liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Neljännellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 0,3 prosenttia vuodentakaiseen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 5,8 prosenttia edellisvuotisesta. Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvua on pitkään vauhdittanut tietojenkäsittelypalveluiden vahva kasvu. Kolmannella neljänneksellä kasvun kuitenkin ennakoidaan vaimentuneen 4,4 prosenttiin. Liikevaihdon arvo supistui vuoden kolmannella neljänneksellä ainoastaan kustannustoiminnassa, joka kärsii media-alan rakenteellisesta murroksesta.

Tietotekniikka-alaa edustavan Teknologiateollisuuden suhdannekatsauksessa ennakoidaan tietojenkäsittelypalvelujen kasvun jatkuvan: ”Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.”

Toimialan yritysten volyymillä ja palkkasummilla mitatut yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet viimeisen 10 vuoden aikana noin 25 prosenttia. Erot alatoimialojen välillä ovat suuria. Etenkin pelialalla kasvu on ollut vahvaa. Alaa edustavan Neogamesin mukaan vuosina 2011–2014 Suomeen syntyi 179 uutta pelialan yritystä. Vuonna 2014 peliala työllisti Suomessa noin 2 500 ihmistä ja liikevaihtoa kertyi 1,8 miljardia euroa.

Tulevaisuudenodotukset heikentyneet

Alan yritysten odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluvut ovat hieman laskeneet, mutta pysytelleet edelleen lievästi positiivisina. Kotimainen kulutuskysyntä on ollut jo pitkään heikkoa ja toimialojen myynti tietojenkäsittelypalveluja lukuun ottamatta vaisua. Kuluttajien ostovoima kasvanee tänä vuonna korkeintaan maltillisesti. Kokonaisuutena informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan loppuvuonna vaimeana.

 

Informaatio- ja viestinäpalvelujen kuvaajat

11
Tietojenkäsittelypalveluiden vahva kasvu on hidastunut.
10
Informaatio- ja viestintäpalvelujen yksikkötyökustannukset ovat jälleen kasvussa.
12
Yksityisen kulutuksen osuus informaatio- ja viestintäpalvelujen kysynnästä (va) ja työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).

 

 

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM