Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n työmarkkinayksikköön on nimitetty avustavaksi lakimieheksi OTM Kaisa Kärkkäinen.

Kaisa Kärkkäinen aloittaa uusissa tehtävissään 23.1.2017. Hän raportoi varatoimitusjohtaja Tuomas Aarrolle.

Lisätietoja
Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.