Turvallisuusalalla tarvitaan sekä teknistä osaamista että asiakaspalveluasennetta.

Valvontakamera tunnistaa jo, onko rakennustyömaalla liikkuvalla kypärä päässään. Tämä on hyvä esimerkki paitsi koneoppimisen käytännön sovelluksista, myös vartiointialan muutoksesta.

”Yön pimeydessä teollisuuslaitoksia kiertäviä vartijoitakin tarvitaan, mutta yhä useammin juuri valvonta ja havainnointi koneellistuvat. Ihmisen tehtävä on palvella asiakkaita, suunnitella ja opettaa koneelle algoritmeja”, määrittelee alan kehityksen AVARN Securityn henkilöstöstä ja hallinnosta vastaava johtaja Juha Mustonen.

Järjestelmät hälyttävät automaattisesti, jos vaikkapa kiinteistön lämpötila muuttuu olennaisesti tai vettä on väärässä paikassa. Vartijan tehtävä on päättää, tarvitaanko putkimiestä. Järjestelmät osaavat myös monissa tapauksissa hälyttää itse vartijan paikalle. Datan, analytiikan ja tekoälyn avulla voidaan tulevaisuudessa tehdä yhä tarkempia ennusteita, mihin ja milloin turvallisuusammattilaista tarvitaan paikan päälle. Vartioinnin tehtävät muuttuvat  siis yhä enemmän ennaltaehkäiseviksi ja varmistaviksi toimenpiteiksi kiireellisiin ongelmatilanteisiin reagoinnin sijaan.

Vartija pääsee käyttämään järjestelmiä suoraan älypuhelimestaan.

Vartiointiyritykset hoitavat myös monien yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vastaanottopalvelut.  Niissäkin tehtävissä on osattava käyttää muun muassa kulkulupiin liittyviä järjestelmiä.

Asenne ratkaisee

Kehittyvän teknologian voisi kuvitella houkuttelevan alalle älypuhelimen monipuoliseen käyttöön tottuneita nuoria. Pääkaupunkiseudulla, missä vartijoiden tarve on suurin, osaajien löytäminen on kuitenkin työlästä.

AVARN Securitylllä on nähty, että vaikka teknisen osaamisen tarve kasvaa, se ei ole varsinkaan nuorille yleensä ongelma. Järjestelmän vaihtuessa työnantaja järjestää koulutuksen. AVARN Securityllä on tarjolla myös oma koulutusalusta verkossa, sillä liikkuvia työntekijöitä ei ole helppo saada yhtä aikaa samaan paikkaan.

Alalla ollaan silti huolestuneita koulutusjärjestelmän uudistuksista.

”Ammatillisen koulutuksen lisäksi alalla tarvitaan yhä enemmän vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Oppilaitoksilla ja opettajilla on oltava riittävä tuki ja valmiudet varmistaa, että turvallisuustehtäviin valmistuvat ovat soveltuvia alalle ja että heillä on riittävä osaaminen”, Mustonen korostaa.

Asiakaspalvelutaitoja tarvitaan paitsi vastaanottopalveluissa, myös järjestyksenvalvonnassa kauppakeskuksissa, liikenneasemilla ja sairaaloissa. AVARN Security hoitaa esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä terminaali 1:n turvatarkastukset.

Järjestyshäiriöiden hoidossa oikea asenne ja vuorovaikutustaidot peittoavat voimankäytön lähes aina. Erityisosaamista tarvitaan esimerkiksi arvokuljetuksissa.

Toiveena englanninkielinen vartijatutkinto

Jotta vartiointialalla voi työskennellä, on oltava lakisääteinen koulutus ja viranomaisen lupa. Minimikoulutus kestää vain muutamia viikkoja, mutta tarjolla on lisäksi sekä toisen asteen että ammattkorkeakoulutason koulutusta. Joustavien työaikojen ansiosta alalla työskentelee paljon opiskelijoita.

Tehtäväkenttä on laaja, ja osaamista tarvitaan myös palveluiden ostamisessa.

Myös kielitaitoisten turvallisuusammattilaisten tarve kasvaa. Mustosen mukaan pääkaupunkiseudulla on jo kohteita, joissa vartijoidenkin virallinen kieli on englanti. Tästä huolimatta alalle ei pääse ilman hyvää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Mustonen ihmetteleekin, miksi vartijatutkintoa ei voi tehdä englanniksi. Ympäristö kansainvälistyy, alalla on pulaa osaavista tekijöistä ja työ on tunnetusti erinomainen kotouttaja. ”Englanninkielinen vartijatutkinto toisi alalle monenlaisia uusia mahdollisuuksia”, Mustonen summaa.

AVARN Security aloitti Suomessa vuonna 2016, kun pohjoimainen turvallisuusyhtiö Sector Alarm Group osti Turvatiimin ja G4S Suomen ja yhdisti niiden liiketoiminnan kokonaan uudeksi turvallisuusalan toimijaksi. Vuonna 2018 AVARN Security ja Prevent 360 Turvallisuuspalvelut ovat yhdistämässä toimintojaan. Laajentunut yhtiö työllistää noin 4000 työntekijää 20 paikkakunnalla.