Posti Oy:n työntekijän oikeutta palkkaan työtaistelun ajalta koskeva Kanta-Hämeen käräjäoikeuden eilen antama julkisuudessa käsitelty tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä valitetaan hovioikeuteen.

Työntekijä kieltäytyi työtaistelun takia koko työvuoron ajan osasta työnantajan työnjohto-oikeutensa nojalla osoittamaa työtä.

Käräjäoikeuden ratkaisu siitä, mille työvuoron ajalle perehdyttämistyö kohdistui, ei ole tyydyttävä. Työntekijän tuli tehdä perehdyttämistyötä koko työvuoron aikana. Perehdyttämistyön osuutta vuoron työajasta ei voinut eritellä.

Työnantajan työnjohto-oikeus ei voi väistyä työtaistelun avulla tapahtuvan painostuksen alla. Työnantajalla oli oikeus olla ottamatta puutteellinen työsuoritus vastaan, poistaa työtaistelussa ollut työntekijä työstä ja jättää työvuoron palkka maksamatta.

Lisätietoja:
Ari Janeskari, Palta, p. 040 095 9619, ari.janeskari@palta.fi