Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomiosta valitetaan hovioikeuteen

Posti Oy:n työntekijän oikeutta palkkaan työtaistelun ajalta koskeva Kanta-Hämeen käräjäoikeuden eilen antama julkisuudessa käsitelty tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä valitetaan hovioikeuteen.

Työntekijä kieltäytyi työtaistelun takia koko työvuoron ajan osasta työnantajan työnjohto-oikeutensa nojalla osoittamaa työtä.

Käräjäoikeuden ratkaisu siitä, mille työvuoron ajalle perehdyttämistyö kohdistui, ei ole tyydyttävä. Työntekijän tuli tehdä perehdyttämistyötä koko työvuoron aikana. Perehdyttämistyön osuutta vuoron työajasta ei voinut eritellä.

Työnantajan työnjohto-oikeus ei voi väistyä työtaistelun avulla tapahtuvan painostuksen alla. Työnantajalla oli oikeus olla ottamatta puutteellinen työsuoritus vastaan, poistaa työtaistelussa ollut työntekijä työstä ja jättää työvuoron palkka maksamatta.

Lisätietoja:
Ari Janeskari, Palta, p. 040 095 9619, ari.janeskari@palta.fi

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon uusi työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettu työsulku alkaa lauantaina 23.2.2019 kello 18.00 ja päättyy maanantaina 25.2.2019 kello 9.00. Paltan jättämällä työsulkuilmoituksella pyritään vauhdittamaan neuvotteluja ja lisäämään Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) jäsenten halukkuutta sopia yleisen linjan mukaisesta työehtosopimusratkaisusta.

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.