Liikevaihto kasvaa vauhdilla. Palveluala tuottaa noin prosentin bkt:n kasvua. Työllisten määrän kasvu jatkui.

Liikevaihdon kasvu kiihtyi ennakoidusti

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 6,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Myynnin volyymi kasvoi samaan aikaan 5,9 prosenttia.

Myynnin kasvu jatkuu edelleen ripeänä

Palvelualojen luottamusindikaattorin mukaan yritykset odottavat myynnin ja henkilöstömäärän kasvavan alkuvuonna. Palta ennakoi liikevaihdon kasvavan vuoden toisella neljänneksellä 6,5 prosenttia ja koko vuonna 6,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Muiden talouden päätoimialojen ja työllisyyden kääntyminen kasvuun vauhdittavat palvelujen yritys- ja kuluttajakysyntää. Palveluiden ulkomaankaupan kasvun ennakoidaan myös jatkuvan. Yksityisten palvelujen arvonlisän volyymin arvioidaan kasvavan 2,2 prosenttia. Bkt:ta korottava vaikutus on noin 0,9 prosenttiyksikköä.

Palvelualoilla riittää töitä

Vuonna 2016 yksityisten palvelutoimialojen työllisten määrän arvioidaan kasvaneen edellisvuodesta noin 3 500 henkilöllä. Palveluyritysten
henkilöstöodotukset ovat pysytelleet plussalla jo vuoden. Odotukset ovat parantuneet kuluvana vuonna selvästi ja henkilöstömäärän kasvun voidaan odottaa jatkuvan. Kasvua syntyy tuotantorakenteen muuttuessa palveluvaltaisempaan suuntaan.

Kasvu helpottaa uudistuksia, mutta vaikeuttaa päätöksiä

Suomella on kilpailukykyongelma. Mittaustavoista ja pilkunjälkeisistä numeroista voidaan väitellä, mutta tuotantokustannukset suhteessa
tuottavuuteen ovat nousseet kilpailijoita nopeammin. Suomi on ottanut kilpailukykyvelkaa, joka on näkynyt hitaana talouskasvuna. Palkat,
voitot ja verotulot syntyvät kasvusta. Kilpailukykyvelan maksajia ovat kaikki suomalaiset, ja viimeisen laskun poimii veronmaksaja. Tähän asti kilpailukykyvelasta on maksettu vain korkoja. Ero euromaihin ei ole vielä kuroutunut lainkaan.

Nopeutunut talouskasvu helpottaa uudistusten tekemistä, koska budjettiin syntyy edes pientä liikkumavaraa. Toisaalta saattaa tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta katsoa korjaisivatko suhdanteet talouden ongelmat. Seuraava globaali taantuma tulee yllättävän pian. Kymmenen vuoden aikana eläkeläisten määrä lisääntyy Tampereen väkiluvun verran ja julkiset menot kasvavat tasaisesti. Uudistuksia on parempi tehdä liian kunnianhimoisesti kuin odottaa ja toivoa.

Ruotsin työmarkkinaratkaisut eivät sovi Suomelle

Ruotsissa sovittiin huhtikuun alussa kattava palkkaratkaisu, joka nostaa työvoimakustannuksia kolmessa vuodessa 6,5 prosenttia. Työllisyys ja tuottavuus on kasvanut ja talouden resurssit ovat olleet paremmin käytössä. Ruotsissa talouskasvun hedelmät ovat kypsiä poimittavaksi. Suomessa olisi maltettava vielä odottaa ja uudistaa taloutta.

Palvelujen liikevaihto
Palvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyy. Kaikki päätoimialat kasvavat.
Suhka 1/2017 kuva 5
Palveluyritysten myynnin ja henkilöstön määrän odotetaan kasvavan.
Suhka 1/2017 kuva 6
Yksityiset palvelut kasvattavat Suomen bkt:ta noin prosenttiyksikön vuonna 2017. Palvelualan tuotanto on ylittänyt vuoden 2008 tason seitsemällä prosentilla.