Kiinteistöalalla selvää kasvua. Yksityisiä palvelutoimialoja kasvattavat eniten tekniset palvelut sekä liikkeenjohdon palvelut. Työllisten määrä kasvaa yksityisillä palvelutoimialoilla.

Kiinteistöalan liikevaihdon arvo kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 5,0 prosenttia ja myynnin volyymi 6,4 prosenttia edellisvuoteen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Edeltävien neljännesten tavoin myös kotitaloustavaroiden korjauspalvelujen (+6,0 %) sekä teollisuuden huolto- ja asennuspalvelujen (+1,6 %) liikevaihdot kasvoivat.

Työllisten määrä kasvaa yksityisillä palvelutoimialoilla

Työllisten määrä kasvaa yksityisillä palvelutoimialoilla
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yksityisten palvelutoimialojen työllisten määrä kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,1 prosenttia vuodentakaiseen nähden. Työllisten määrä kasvoi eniten logistiikkapalveluissa sekä hallinto- ja tukipalveluissa. Työvoimatutkimuksen luvut sisältävät paljon satunnaisvaihtelua.

Kasvua laajalla rintamalla

Yksityisten palvelutoimialojen (HIJLMNRS) liikevaihto kasvoi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 prosenttia ja myynnin volyymi 3,0 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 2,4 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 2,7 prosenttia edellisvuotisesta.

Ensimmäisellä neljänneksellä kasvua vauhdittivat etenkin arkkitehti- ja insinööripalvelut sekä liikkeenjohdon palvelut. Kasvua hidastivat eniten posti- ja kuriiritoiminta sekä kasvun moottorina aiemmin toiminut tietojenkäsittelypalvelujen toimiala. Yksityisissä palvelutoimialoissa kasvua syntyy laajalla rintamalla. 24 kaksinumerotason toimialaa kasvatti liikevaihtoaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto supistui viidellä toimialalla. Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan, mutta hidastuvan loppuvuoden aikana.

Muiden palvelujen kuvaajat

22
Kiinteistöalan, huollon- ja kunnossapidon sekä muiden palvelujen liikevaihdon kehitys.
23
Yksityisten palvelutoimialojen työllisten määrä on hienoisessa kasvussa.
24
Toimialojen muutosvaikutukset yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon kasvuun (+3,5 %) vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM