KOULUTUKSEMME 2019

26.3.2019 Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvillä perusteilla Lue lisää

9.4.2019 Poissaolot työelämässä Lue lisää

11.4.2019 Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus Lue lisää

16.4.2019 Ajankohtaista oikeuskäytäntöä työoikeudesta Lue lisää

14.5.2019 Perhevapaat työsuhteessa -oikeus vapaaseen ja erityinen irtisanomissuoja Lue lisää

22.5.2019 Työrikokset -työnantajan ja esimiehen vastuut Lue lisää

4.6.2019 Lomauttaminen – juridiikkaa ja käytännön vinkkejä Lue lisää

11.6.2019 Yhteistoiminta yritystoiminnan muutoksissa ja työvoimaa vähennettäessä Lue lisää

 

Voit osallistua koulutuksiin myös etänä

Palta Asiantuntijat Oy:n koulutuksiin on mahdollista osallistua paikan päällä tai etänä. Etäosallistumismahdollisuus on tarjolla kaikissa puolenpäivän ja sitä lyhyemmissä koulutuksissa.

 

Räätälöidyt koulutuksemme

Muistathan, että järjestämme myös yrityskohtaisia koulutuksia, jotka suunnittelemme yrityksenne alakohtaiset haasteet ja osallistujien ammatilliset tarpeet huomioon ottaen.  


Aiempia koulutuksiamme

21.3.2019 Vaihtelevan työajan sopimukset, esim. nollatuntisopimus Lue lisää

12.2.2019 Vuosilomalain muutokset Lue lisää

5.2.2019 Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus sekä takaisinottovelvollisuus Lue lisää

31.1.2019 Rekrytointi, työsuhteen ehdot ja työsopimukset tekeminen Lue lisää

16.1.2019 Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet Lue lisää

11.12.2018 Vuosilomalain muutokset 1.4.2019 lukien. Lue lisää

20.11.2018 Työaikalaki uudistuu -oletko valmis? Lue lisää

31.10.2018 Henkilöstövuokrauksen juridiikka. Lue lisää

28.9.2018 Vaihtelevan työajan sopimukset. Lue lisää

12.9.2018 Uusi liikesalaisuuslaki on tulossa – Millainen vaikutus työsuhteisiin? Lue lisää 

4.9.2018 Keskimääräinen työaika ja jaksotyö -käytännön koulutus Lue lisää

5.6.2018 Kun työ vähenee – mahdollisuudet, perusteet ja menettelytavat. Lue lisää.

23.5.2018 Vuosilomalaki käytännön harjoituksin. Lue lisää.

11.4.2018 Työsuhteen päättäminen työntekijästä johtuvista syistä käytännön esimerkein. Lue lisää.

21.3.2018 Poissaolot työelämässä. Lue lisää.

15.2.2018 EU:n tietosuoja-asetus tulee toukokuussa – miten valmistautua velvoitteisiin? Lue lisää.

 

Ota yhteyttä

 

 

 

 

TERHI SALONPÄÄ

Asiantuntija
OTM
+358 20 595 5061
+358 40 771 0228
terhi.salonpaa@palta.fi