Liikevaihdon ja työllisten määrän kasvu jatkui. Kasvua syntynyt etenkin pienissä yrityksissä.

Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 2,0 prosenttia ja myynnin volyymi 1,2 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 7,6 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 4,7 prosenttia edellisvuotisesta.

Kasvua etenkin pienissä yrityksissä

Vuonna 2015 etenkin pienet viihde- ja virkistyspalveluyritykset kasvattivat liikevaihtoaan. Mikroyritykset kasvoivat (+8,4 %) ja pienet yritykset (+6,9 %). Myös suuret yritykset kasvoivat (+5,8 %), mutta keskisuurten yritysten liikevaihto supistui (-4,2 %). Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi kaikissa yrityskokoluokissa. Kasvu oli vahvaa etenkin pienissä yrityksissä (+12,2 %).

Liikevaihtoa rahapeleistä, urheilutoiminta työllistää

Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdosta reilu kaksi kolmasosaa kertyy rahapeli- ja vedonlyöntipalveluista. Viihde- ja virkistyspalvelujen yrityksiä on kuitenkin määrällisesti eniten kulttuuri- ja viihdepalveluissa (46 %) sekä liikuntapalveluissa (45 %). Viihde- ja virkistyspalvelujen henkilöstöstä lähes puolet (48 %) työllistyy liikuntapalveluyrityksissä ja 21 prosenttia kulttuuri- ja viihdepalveluyrityksissä.

Viihde- ja virkistyspalveluyritysten työllisten määrä on vuoden 2000 jälkeen kasvanut 12 200 henkilöllä eli noin 34 prosenttia. Kasvusta yli 60 prosenttia on syntynyt yksityisellä sektorilla. Ripeintä kasvu on ollut liikuntapalveluja tarjoavilla toimialoilla. Toimialan yrityskannasta suurin työllistäjä on urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut. Viihde- ja virkistyspalvelualalle on perustettu viime aikoina uusia yrityksiä noin tuhat vuodessa. Toimialan kasvu näkyy myös sen kerryttämissä verotuloissa. Yhteisöveron, ALV:n ja ennakonpidätysten summa on kasvanut noin 20 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2015. Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan.

Viihde- ja virkistyspalvelujen kuvaajat

19
Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdon kehitys.
20
Yrityskokoluokkien osuudet viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdon kasvusta.
21
Viihde- ja virkistyspalvelualan yritysten kerryttämät ennakonpidätykset sekä ALV- ja yhteisöverotulot.

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM