Liikevaihdon kasvu pysähtyi tietojenkäsittelypalvelujen vanavedessä. Kasvu syntyy pk-yrityksissä. Tulevaisuudenodotukset ovat parantuneet.

Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto oli loka–joulukuussa edellisvuotisella tasolla ja myynnin volyymi supistui 1,5 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Koko vuoden 2015 aikana liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia. Työllisten määrän arvioidaan hieman kasvaneen vuonna 2015. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan supistuvan 1,8 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 0,6 prosenttia edellisvuotisesta.

Kasvun pysähtyminen vuoden viimeisellä neljänneksellä selittyy viime vuosina huimasti kasvaneen tietojenkäsittelypalvelujen liikevaihdon supistumisella. Myös rakenteellisesta murroksesta kärsivän kustannustoiminnan alamäki jatkui.

Tietotekniikka-alaa edustavan Teknologiateollisuuden suhdannekatsauksessa ennakoidaan tietojenkäsittelypalvelujen kasvun jatkuvan: ”Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.”

Kasvu syntynyt pk-yrityksissä

Vuosina 2010–15 informaatio- ja viestintäpalvelujen mikroyritykset kasvoivat keskimäärin 6,4 prosenttia vuodessa. Pienet yritykset kasvoivat keskimäärin 7,6 prosenttia ja keskisuuret 14,3 prosenttia vuodessa. Suuryritykset puolestaan supistuivat keskimäärin 0,9 prosenttia vuodessa.

Tulevaisuudenodotukset parantuneet

Alan yritysten odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluvut ovat loppuvuoden aikana parantuneet. Liikevaihdon kasvu on pelialan voimakkaasta kasvusta johtuen ollut poikkeuksellisen suurta, joten toimialan kasvun ennakoidaan tasoittuvan parantuneista odotuksista huolimatta. Pelialan kehitys on vaikeasti ennustettavaa ja vaikuttaa merkittävästi toimialan liikevaihdon toteutuneeseen kehitykseen.

 

Informaatio- ja viestinäpalvelujen kuvaajat

11
Tietojenkäsittelypalvelujen vahva kasvu on pysähtynyt.
10
Informaatio- ja viestintäpalveluyritysten liikevaihdon ennakoidaan supistuvan hieman kuluvana vuonna.
12
Yrityskokoluokkien osuudet informaatio- ja viestintäpalvelujen keskimääräisestä liikevaihdon vuosikasvusta 2010–2015 (+4,4 %) ja 2015 (+5,7 %).

 

 

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM