Tavoitteenamme on toteuttaa sellaisia työmarkkinaratkaisuja, jotka mahdollistavat töiden ja työaikojen joustavan sopimisen työpaikoilla, kohentavat palkanmaksukykyä, edistävät työntekijöiden hyvinvointia ja työrauhaa sekä pidentävät työuria. Vaikuttamistyömme tavoitteena on auttaa palveluyrityksiä ja -yhteisöjä menestymään Suomessa ja maailmalla.

Neuvottelemme työehto­sopimukset yhdessä palkansaaja­järjestöjen kanssa.

Neuvomme työsuhde­asioissa ja työehto­sopimusten tulkinnassa.

Annamme oikeudellista neuvontaa ja hoidamme oikeuden­käyntejä.

Vaikutamme ja valvomme puolestasi.

Palta neuvottelee jäsenyritystensä työehtosopimukset yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa. Työmarkkina- ja neuvotteluosaamisemme on vahvaa ja monipuolista: vastuullamme on yhteensä noin 150 työehtosopimusta, mikä on yli puolet kaikista Suomessa sovellettavista työehtosopimuksista.

Työehtosopimusneuvottelujen lisäksi autamme jäseniämme sopimusten soveltamisessa ja työsuhdeasioiden tulkinnassa. Järjestämme monipuolista työmarkkina-asioihin liittyvää koulutusta ja tarpeen mukaan myös ala- ja yrityskohtaista työehtosopimusten tulkintaan ja soveltamiseen liittyvää koulutusta.

Asianajopalveluiden osalta työehtosopimusten tulkintariitoihin ja työrauha-asioihin liittyvät asianajopalvelut työtuomioistuimessa sisältyvät jäsenmaksuun. Muut kuin työehtosopimusten tulkintariitoihin ja työrauhaan liittyvät asianajopalvelut ovat yleensä maksullisia.

Noin 2 000 jäsenyritystämme jakaantuvat kuuden eri toimialan alle: logistiikka, informaatio ja viestintä, huolto- ja kunnossapito, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys.

Liittoon kuuluminen turvaa työrauhan ja mahdollistaa joustot

Paltan jäsenenä yrityksesi tai yhteisösi voi noudattaa Paltan alalle solmimaa normaalisitovaa työehtosopimusta työnantajaa velvoittavan yleissitovan sopimuksen sijaan. Normaalisitovan tai yrityskohtaisen työehtosopimuksen avulla turvaat yrityksesi työrauhan ja pääset hyödyntämään kaikkia sopimuksen joustoja.

Vain liiton jäsenet voivat soveltaa kaikkia työehtosopimuksilla sovittuja joustoja!

Paltan jäseneksi voi liittyä yritys, yhteisö tai toimialayhdistys. Jäsenellä on käytössään monia liiketoimintaa tukevia ja arkea sujuvoittavia palveluita. Täysjäsenyys oikeuttaa käyttämään kaikkia Paltan palveluita.

Yhteistoimintajäsenyys on suunnattu palvelualaa lähellä oleville yhdistyksille. Yhteistoimintajäsenyyden tavoitteena on muodostaa toimintamalli ja foorumi palvelualojen etujärjestöjen yhteistyön tiivistämiseksi. Yhteistoimintajäsenyys tarkoittaa yleisimmin kumppanuutta elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa tai työmarkkinapoliittista yhteistyötä erikseen sovittavalla tavalla.

Vaikutamme ja valvomme puolestasi

Paltan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on luoda toimintaympäristö, jossa palveluyritykset ja yhteisöt menestyvät. Vaikuttamistyön tukena toimivat Paltan hallitus, hallituksen työvaliokunta, työmarkkina- sekä elinkeinopoliittinen valiokunta, joka päättää Paltan keskeiset vaikuttamistyötä ohjaavat kannat.

Merkittävimpiä vaikuttamisen kohtia ovat mm.:

  • yksityisen ja julkisen sektorin välisten kumppanuuksien edistäminen
  • palveluyritysten kasvun ja rahoituksen turvaaminen
  • työn teettämistä, tekemistä ja yrittäjyyttä kannustavat veroratkaisut
  • monimuotoiset työvoiman käyttötavat
  • yrittäjää rasittavan sääntelybyrokratian vähentäminen
  • edunvalvonta lainsäädäntötyössä