Palta tarjoaa jäsenilleen monia arkea sujuvoittavia palveluja. Annamme työehtosopimuksiin työlainsäädäntöön liittyvää nevontaa, koulutamme, konsultoimme ja toimimme viestinnän yhteistyökumppanina työehtosopimusneuvottelujen aikana. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on parantaa palveluyritysten ja -yhteisöjen toimintaedellytyksiä.

Täysjäsen on jäsenmaksun maksettuaan oikeutettu käyttämään kaikkia liiton tarjoamia palveluita. Yhteistoimintajäsenten kanssa sovitaan, miltä osin Paltan palvelut ovat heidän käytettävissään. Valtaosa Paltan tarjoamista palveluista on maksuttomia.

Elinkeinopoliittinen edunvalvonta

Valvomme jäsentemme yhteisiä etuja kohentaaksemme yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Haluamme nostaa palvelualojen arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa.

Tarjoamme jäsenillemme elinkeinopoliittiset foorumit, toimikunnat ja vaikuttamisen kanavat, jäsenten tarpeista lähtevien kehittämisohjelmien ja verkostojen koordinointia sekä neuvottelutoimintaa.

Neuvonta, konsultointi ja koulutus

Autamme jäseniämme työsuhdeasioiden tulkinnassa ja työehtosopimusten soveltamisessa ja tiedotamme työlainsäädännön muutoksista.

Autamme esimerkiksi työehtosopimuksiin sisältyvien palkkausjärjestelmien kehittämisessä ja paikalliseen sopimiseen liittyvissä kysymyksissä. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n palkkausjärjestelmäasiantuntijat ovat tarvittaessa käytettävissäsi.

Jäsen maksaa konsultoinnista ainoastaan silloin, kun toimeksianto edellyttää yrityskohtaista, aikaa vievää perehtymistä ja/tai neuvontaa tapauksissa, joissa asiantuntijoiltamme edellytetään työlainsäädännön tuntemuksen ohella muuta erityisosaamista.

Tarjoamme ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin liittyvää koulutusta. Järjestämme tarpeen mukaan myös ala- ja yrityskohtaista työehtosopimusten tulkintaan ja soveltamiseen liittyvää koulutusta.

Oikeudenkäyntipalvelut

Työehtosopimusten tulkintariitoihin ja työrauha-asioihin liittyvät asianajopalvelut työtuomioistuimessa sisältyvät jäsenmaksuun.

Muut kuin työehtosopimusten tulkintariitoihin ja työrauhaan liittyvät asianajopalvelut ovat yleensä maksullisia. Näitä ovat esimerkiksi haastehakemukseen perustuvien oikeudenkäyntien hoitaminen yleisessä tuomioistuimessa tai sovintoneuvottelut.

Joissakin tapauksissa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä voi tulla käsiteltäväksi joko työtuomioistuimessa tai yleisessä tuomioistuimessa. Jos liitto ei ole voinut ennalta vaikuttaa tällaisen riita-asian syntymiseen, on asianajopalvelu maksullista riippumatta siitä, missä tuomioistuimessa asia on vireillä.

Oikeudenkäyntipalveluissa laskutus perustuu edulliseen jäsenhintaan 190 €/h (+ alv. + kulut). Palvelusta laskutetaan oikeusaste kerrallaan, ellei toisin sovita.

Viestintä

Autamme jäseniämme mediayhteistyössä ja tiedottamisessa erityisesti työehtosopimusneuvotteluiden aikana. Kerromme ajankohtaisista asioista kuukausittaisessa uutiskirjeessä. Aiheina ovat esimerkiksi työlainsäädännön muutokset ja oikeuden ratkaisut.

Tietopalvelut

Palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Työehtosopimusneuvotteluissa tarvittava kustannusvaikutuslaskenta kuuluu myös jäsenpalveluumme.

Maksulliset koulutus-, konsultointi ja oikeudenkäyntipalvelut

Palta Asiantuntijat Oy tarjoaa elinkeinoihin ja työelämään liittyviä maksullisia koulutus- ja konsultointi- ja oikeudenkäyntipalveluita. Palveluista vastaavat jäsenten toimintaan ja työsuhteisiin erikoistuneet asiantuntijat.

Palta Asiantuntijoidentyölainsäädäntöä käsittelevät koulutukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Suunnittelemme ja toteutamme koulutuksia myös yritysten toiveiden mukaan.

Palta Asiantuntijat tarjoaa yrityksille oikeudenkäyntipalveluita työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä sekä tavallista neuvontaa laajempaa konsultaatiota työsuhdeasioissa.