Palta tarjoaa jäsenilleen monia arkea sujuvoittavia palveluja. Annamme työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyvää neuvontaa, koulutamme ja konsultoimme. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on parantaa palveluyritysten ja -yhteisöjen toimintaedellytyksiä.

Täysjäsen on jäsenmaksun maksettuaan oikeutettu käyttämään kaikkia liiton tarjoamia palveluita. Yhteistoimintajäsenten kanssa sovitaan, miltä osin Paltan palvelut ovat heidän käytettävissään. Valtaosa Paltan tarjoamista palveluista on maksuttomia. Näiden lisäksi jäsenet voivat hyödyntää Paltalex Oy:n tarjoamia oikeudenkäynti-, konsultointi- ja koulutuspalveluja edulliseen jäsenhintaan.

Neuvottelemme ja uudistamme

  • Olemme vahva työmarkkinavaikuttaja: neuvottelemme noin puolet Suomen kaikista työehtosopimuksista.
  • Haluamme luoda Suomeen kilpailukykyiset työmarkkinat. Uudistamme työelämää ja edistämme paikallista sopimista.

Viestimme ja vaikutamme

  • Vaikutamme siihen, että palvelualojen ääni kuuluu poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
  • Viestimme monipuolisesti erilaisille kohderyhmille: teemme toimialaa tunnetuksi ja monipuolistamme mielikuvaa palvelualoista. 

Koulutamme ja tuemme

  • Tarjoamme jäsenillemme käytännön apua ja neuvontaa HR- ja TES-asioissa neuvonnasta oikeudenkäynteihin.
  • Tiedotamme ja koulutamme työsuhdelainsäädännön soveltamisesta ja muutoksista.

Jaamme tietoa ja verkotamme

  • Tuotamme tietoa jäsenyritystemme käyttöön palvelualojen kehityksestä, palveluviennistä, suhdanteista ja työmarkkinoista.
  • Tarjoamme jäsenillemme tilaisuuksia verkottumiseen ja vertaissparraukseen.

Oikeudenkäyntipalvelut

Työehtosopimusten tulkintariitoihin ja työrauha-asioihin liittyvät asianajopalvelut työtuomioistuimessa sisältyvät jäsenmaksuun.

Muut kuin työehtosopimusten tulkintariitoihin ja työrauhaan liittyvät asianajopalvelut ovat yleensä maksullisia, esimerkiksi haastehakemukseen perustuvien oikeudenkäyntien hoitaminen yleisessä tuomioistuimessa tai sovintoneuvottelut.

Joissakin tapauksissa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä voi tulla käsiteltäväksi joko työtuomioistuimessa tai yleisessä tuomioistuimessa. Jos liitto ei ole voinut ennalta vaikuttaa tällaisen riita-asian syntymiseen, on asianajopalvelu maksullista riippumatta siitä, missä tuomioistuimessa asia on vireillä.

Paltalex Oy:n tarjoamat lisäpalvelut

Paltalex Oy tarjoaa elinkeinoihin ja työelämään liittyviä maksullisia koulutus- ja konsultointi- ja oikeudenkäyntipalveluita. Palveluista vastaavat jäsenten toimintaan ja työsuhteisiin erikoistuneet asiantuntijat.

Paltalexin työlainsäädäntöä käsittelevät koulutukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Suunnittelemme ja toteutamme koulutuksia myös yritysten toiveiden mukaan.

Paltalex tarjoaa yrityksille oikeudenkäyntipalveluita työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä sekä tavallista neuvontaa laajempaa konsultaatiota työsuhdeasioissa. Oikeudenkäyntipalveluissa laskutus perustuu edulliseen jäsenhintaan 190 €/h (+ alv. + kulut). Palvelusta laskutetaan oikeusaste kerrallaan, ellei toisin sovita.