Liikevaihdon kasvu jatkuu. Palveluala tuottaa kuluvana vuonna puolitoista prosenttia bkt:n kasvua.

Liikevaihdon kasvu nopeutui edelliseltä neljännekseltä

Yksityisten palvelutoimialojen1) liikevaihto kasvoi vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 7,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Myynnin volyymi kasvoi samaan aikaan 5,3 prosenttia.

Myynnin kasvu jatkuu vakaana

Palvelujen luottamusindikaattorin mukaan yritykset odottavat myynnin ja henkilöstömäärän kasvun jatkuvan. Palta ennakoi liikevaihdon kasvun jatkuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä 6,7 prosentin vauhtia. Koko vuonna liikevaihto kasvaa 6,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Suomen talouden laaja-alainen kasvu vauhdittaa palvelujen yritys- ja kuluttajakysyntää. Palvelujen ulkomaankaupan kasvun ennakoidaan myös jatkuvan.

Palvelut kasvattavat Suomen taloutta

Palvelut kasvattivat tammi-syyskuussa Suomen kokonaistuotantoa runsaasti. Yksityisten palvelujen arvonlisän volyymi kasvoi vuodentakaisesta 4,1 prosenttia ja palvelujen vaikutus bkt:seen oli +1,5 prosenttiyksikköä. Palta ennakoi yksityisten palvelujen arvonlisän volyymin kasvavan koko vuoden 2017 aikana 3,9 prosenttia edellisvuodesta olettaen, että tuottajahinnat eivät vielä kuluvana vuonna lähde merkittävään nousuun. Palvelujen bkt:ta korottava vaikutus on tällöin noin +1,4 prosenttiyksikköä.

Palvelujen työllisyydessä on kasvupotentiaalia

Palveluyrityksissä oli vuonna 2016 työllisiä 13 600 henkilöä enemmän kuin vuonna 2015. Kokonaisuudessaan yksityisten palvelujen2) työllisten määrä kasvoi 15 700 henkilöllä (1,7 %) ollen 941 100 henkilöä vuonna 2016. Palveluyritysten henkilöstöodotukset ovat pysytelleet kasvun puolella vuodesta 2015 lähtien. Kuluvana vuonna odotukset ovat yhä parantuneet ja henkilöstömäärän kasvun voidaan odottaa jatkuvan. Palta ennakoi yksityisten palvelujen työllisten määrän kasvavan kuluvana vuonna jopa yli 16 000 henkilöllä.

Työlle ja tekijöille on kysyntää

TE-toimistoissa on tämän vuoden aikana ollut avoinna enemmän työpaikkoja kuin kertaakaan vuodesta 1961 alkavan tilaston aikana. Työpaikkoja pitkiin (yli 12 kuukauden) työsuhteisiin ei ole vuodesta 2006 alkavan tilaston aikana ollut koskaan yhtä paljon avoinna kuin tämän vuoden syyskuussa. Työvoiman kysyntä siis kasvaa. Myös työllisten määrä kasvaa, mutta väestön ikääntymiseen nähden hitaasti. Ammattityövoiman saatavuus on noussut monissa yrityksissä kasvun esteeksi valitettavan pian suhdannekäänteen jälkeen. Rakennetyöttömyys uhkaa jäädä liian korkeaksi. Työmarkkinoiden kohtaantoa parantavia toimenpiteitä on listattu monissa raporteissa. Paltan kyselyssä ekonomistit pitivät niistä tärkeimpinä sosiaaliturvan uudistamista, työn perässä muuttamisen helpottamista ja työnteon houkuttelevuuden parantamista suhteessa työttömyyteen.

Palveluyritysten tulevaisuuden odotukset ovat korkealla. Myynnin kasvu jatkuu lähikuukausien aikana.
Palta ennakoi yksityisten palvelujen arvonlisän volyymin kasvavan 3,9 prosenttia. Suomen bkt:ta korottava vaikutus on siis noin 1,4 %-yksikköä.
Suomessa on selvästi muita Pohjois-Euroopan maita korkeampi työttömyysaste, vaikka avoimia työpaikkoja on suurin piirtein saman verran suhteessa työllisiin.
1) Liikevaihtokuvaajan yksityiset palvelutoimialat (ilman kaupanaloja) HIJLMNRS.
2) Yksityiset palvelut kattavat TOL08-toimialat H-T ilman julkista sektoria.