Logistiikan liikevaihto supistui ja volyymi kasvoi. Yritysten odotukset ovat yhä vaisut, mutta parantuneet hieman. Ilman tavaraviennin vetoapua kasvunäkymät ovat heikot.

Logistiikkayritysten liikevaihdon arvo supistui heinä–syyskuussa 0,4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Tuottajahintojen laskun myötä myynnin volyymi kasvoi 1,6 prosenttia. Vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 0,2 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin
0 prosenttia edellisvuotisesta.

Ulkomaankaupasta ei saada vetoapua

Tullin ennakkotietojen mukaan Suomen tavaraviennin (-5 %) ja -tuonnin (-1 %) arvo supistuivat kolmannella neljänneksellä vuodentakaiseen nähden. Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden yhteenlaskettu vienti (-5 %) ja tuonti (-0 %) ovat niin ikään edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Viennin volyymi on jäänyt viime vuodesta 0,8 prosenttia eli ero
on hintapuhdistettuna huomattavasti pienempi. Viennin arvo on laskenut kaikissa tärkeissä tavararyhmissä. Valuuttakurssien perusteella näyttäisi siltä, että Venäjä-viennin alamäki sentään pysähtyy loppuvuoden aikana.

Kasvu jakautuu tasan nuorten ja vanhojen yritysten kesken

Vuosien 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 2,5 prosenttia. Siitä puolet on tuotettu nuorissa, alle viisi vuotta toimineissa yrityksissä. Myös eri kokoisten yritysten välillä kasvu on jakautunut melko tasaisesti. Kilpailutilanne on yhtä ankara kaikille yrityksille.

Luottamus tulevaisuuteen parantunut, mutta saldoluvut edelleen negatiivisia

EK:n suhdannebarometrin tulosten perusteella logistiikkayritysten tulevaisuudenodotukset ovat yhä pessimistiset, mutta barometrin saldoluvut ovat nousseet selvästi vuoden takaisesta. Ulkomaankaupan alamäki heikentää edelleen logistiikkapalvelujen näkymiä, mutta kotimaan kaupan elpyminen sekä yleisesti parantuneet talousnäkymät vahvistavat niitä. Logistiikan kehitys riippuu merkittävästi koti- ja ulkomaankaupan kehityksestä. Kauppakumppanien talouskasvu ei ole näkynyt entisenkaltaisena piristymisenä Suomessa tavaraviennissä ja näkymät ovat jatkossakin vaisut.

Suhka 3/2016: kuva_7
Logistiikan liikevaihdon alamäki on pysähtynyt.
Suhka 3/2016: kuva_8
Nuoret yritykset ovat tuottaneet puolet logistiikan keskimääräisestä (+2,6 %) liikevaihdon kasvusta vuosina 2010-2016.
Suhka 3/2016: kuva_9
Rautatie-, vesi- ja ilmaliikenteessä sekä posti- ja kuriiripalveluissa logistiikan henkilöstö on painottunut suuriin yrityksiin.