Logistiikan liikevaihto supistui hieman, mutta myynnin volyymi kasvoi. Yritysten odotukset kohentuneet, mutta edelleen vaisut. Kuluvalle vuodelle odotetaan kasvua mikäli viennin tilanne paranee.

Logistiikkayritysten liikevaihdon arvo supistui loka–joulukuussa 0,1 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Tuottajahintojen laskun myötä myynnin volyymi kasvoi 1,3 prosenttia. Ainoastaan posti- ja kuriiritoiminnassa (-12,6 %) sekä varastoinnissa (-1,0 %) volyymin ennakoidaan supistuneen. Koko vuoden 2015 aikana alan liikevaihto supistui noin prosentin edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 0,5 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 1,3 prosenttia edellisvuotisesta. Työllisten määrän arvioidaan hieman supistuneen vuonna 2015.

Ulkomaankaupan arvo laski edelleen

Tullin ennakkotietojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo laski (-5 %), mutta tavaratuonnin arvo kasvoi (+1,0 %) joulukuussa vuodentakaiseen nähden. Koko vuoden 2015 yhteenlaskettu vienti (-4 %) ja tuonti (-6 %) laskivat edellisvuoteen verrattuna. Viennin arvon painumista vuoden takaiseen selittää öljyjalosteiden viennin jyrkkä lasku, mutta myös koneiden ja laitteiden sekä muiden kemianteollisuuden tuotteiden vienti heikkeni. Edelliskuukausien tavoin metsäteollisuuden tuotteiden ja kuljetusvälineiden vienti vahvistui.

Yrityskokoluokkien väliset erot pieniä

Vuosina 2010–15 logistiikkapalvelujen mikroyritykset kasvoivat keskimäärin 2,3 prosenttia vuodessa. Pienet yritykset kasvoivat keskimäärin 5,8 prosenttia, keskisuuret 3,8 prosenttia ja suuryritykset 1,7 prosenttia vuodessa.

Luottamus tulevaisuuteen yhä heikkoa

EK:n suhdannebarometrin tulosten perusteella logistiikkayritysten tulevaisuudenodotukset ovat yhä pessimistiset, vaikka barometrin saldoluvut ovatkin kasvaneet jo vuoden ajan. Logistiikkapalvelujen näkymiä ovat heikentäneet Venäjän heikko taloustilanne sekä kotimaan kaupan alamäki. Toisaalta öljyn halpeneminen on laskenut logistiikkayritysten kustannuksia ja kohentanut talouden yleisiä kasvumahdollisuuksia.

Logistiikan kehitys riippuu merkittävästi koti- ja ulkomaankaupan kehityksestä. Oletuksena on, että kauppakumppanien talouskasvu näkyy Suomessa viennin kasvuna. Vientiennusteet ovat viime vuosina usein epäonnistuneet, joten logistiikassakin epävarmuustekijöitä riittää.

Logistiikan kuvaajat

8
Logistiikan toimialoista vain posti- ja kuriiritoiminta supistuu selvästi.
7
Logistiikkayritysten liikevaihdon ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna.
9
Yrityskokoluokkien osuudet logistiikkapalvelujen keskimääräisestä liikevaihdon vuosikasvusta 2010–2015 (+2,7 %) ja 2015 (-0,8 %).

 

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM