Logistiikan liikevaihto kääntyi selvään kasvuun. Suomen vienti kehittyi alkuvuonna ennusteita nopeammin. Yritysten odotukset tulevasta kipusivat lähemmäksi neutraalia tasoa.

Liikevaihto kääntyi selvään kasvuun

Logistiikkayritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 3,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Tuottajahintojen maltillisen nousun myötä myynnin volyymi kasvoi 2,7 prosenttia.

Vienti kasvoi ennakoitua nopeammin

Tavaraviennin arvo nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peräti 16,8 prosenttia ja tavaratuonnin arvo 14,1 prosenttia vuodentakaisesta. Eniten tavaraviennin arvoa kasvattivat teknologia- ja kemianteollisuus. Ruplan kurssin tasaannuttua myös tavaravienti Venäjälle on kääntynyt kasvuun. Tavaraviennin arvon odotetaan kasvavan myös loppuvuonna.

Liikevaihdon kasvu jatkuu

Logistiikkayritysten tulevaisuudenodotukset ovat EK:n luottamusindikaattorin perusteella nousseet hieman pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolelle. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden toisella neljänneksellä 4,4 prosenttia ja koko vuoden 2017 aikana keskimäärin 4,1
prosenttia edellisvuotisesta. Logistiikka-alan kehitys on riippuvainen ulkomaankaupan ja kotimarkkinoiden kehityksestä. Viennin kasvu ja Suomen talouden kasvu tukee logistiikan elpymistä. Öljyn hinnan ei ennakoida nousevan merkittävästi vuodenvaihteen tilanteesta.

Henkilöstömäärän lasku taittuu

Logistiikkayritykset työllistävät noin 120 000 palkansaajaa. Vuonna 2016 työllisten määrä laski vajaalla 3 000 työllisellä. Myynnin kasvun odotetaan näkyvän viipeellä myös työllisyyden kasvuna. Logistiikan liikevaihto oli laskussa vuosina 2012–2015. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 2,3 prosenttia.

Yritysten kannattavuus ei ole palautunut

Logistiikka-alan yksikkötyökustannukset nousivat finanssikriisin aikana. Alan tuottavuus on kuitenkin parantunut viime vuosina, joten kilpailukyvyn heikkeneminen on pysähtynyt kustannusten noususta huolimatta. Huonosta kysyntäkehityksestä johtuen toimialan yhteenlaskettu kannattavuus ei ole kuitenkaan juuri parantunut.

Suhka 1/2017 Kuva 7
Logistiikan liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä.
Suhka 1/2017 Kuva 8
Logistiikan tulevaisuudenodotukset vahvistuivat edelleen. Liikevaihdon kasvun ennustetaan jatkuvan.
Suhka 1/2017 kuva 9
Logistiikan kilpailukyky heikkeni voimakkaasti finanssikriisin jälkeen. Viime vuosina kilpailukyky on pysynyt ennallaan finanssikriisin heikentämällä tasolla.