Logistiikan liikevaihto kääntyi voimakkaaseen kasvuun. Yritysten odotukset tulevasta kipusivat korkealle.

Liikevaihto kääntyi kunnolla kasvuun

Logistiikkayritysten liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 6,0 prosenttia ja myynnin volyymi 4,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Liikevaihtoa ovat alkuvuonna kasvattaneet kaiken kokoiset yritykset ja erityisesti vanhemmat (yli 5 vuotta) toimineet yritykset.

Viennin kasvu jatkui ripeänä

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi huhti-kesäkuussa 11,2 prosenttia ja tavaratuonnin arvo 10,1 prosenttia vuodentakaisesta. Tammi-kesäkuun aikana tavaraviennin arvo kasvoi 14,7 prosenttia ja volyymi noin 9 prosenttia. Tavaratuonnin arvo kasvoi 12,9 prosenttia ja volyymi noin 4 prosenttia. Ruplan kurssin tasaannuttua myös tavaravienti Venäjälle on kääntynyt pieneen kasvuun.

Liikevaihdon kasvu voimistuu

Logistiikkayritysten tulevaisuudenodotukset nousivat EK:n luottamusindikaattorin perusteella selvästi pitkän aikavälin keskiarvon
yläpuolelle. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden kolmannella neljänneksellä 8,0 prosenttia ja koko vuoden 2017 aikana keskimäärin 7,1 prosenttia edellisvuotisesta. Viennin kasvu ja yleinen talouskasvu tukevat logistiikan elpymistä. Öljyn hinnan ei ennakoida nousevan merkittävästi vuodenvaihteen tilanteesta.

Henkilöstömäärä laski

Logistiikka-ala työllistää Suomessa yksityisellä sektorilla 22 000 yrittäjää ja 122 700 palkansaajaa. Vuonna 2016 työllisten määrä laski 2 800 henkilöllä. Vuoteen 2005 verrattuna työllisten määrä on supistunut 1 000 henkilöllä. Myynnin kasvun näkyy viipeellä myös alan työllisyyden kasvuna. Vuonna 2016 logistiikka-alan yksityisen sektorin tuotos oli 22,7 ja arvonlisä 8,9 miljardia euroa. Toimialan yritysten liikevaihto oli laskussa vuosina 2012–2015, mutta päätyi vuonna 2016 edellisen vuoden tasolle. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos oli keskimäärin 2,3 prosenttia.

Arvonlisäyksen volyymin lasku taittui

Vuodesta 2014 lähtien logistiikan arvonlisäyksen muutos on ollut negatiivinen. Viime vuonna arvonlisäys päätyi edellisen vuoden tasolle. Kuluvana vuonna kasvu jatkuu.

Kuva 7: Logistiikan liikevaihdon kasvu voimistuu viennin vetämänä.
Kuva 8: Logistiikka-alan työllisten määrä laski edelleen, mutta tuotoksen lasku pysähtyi edellisen vuoden tasolle.
Kuva 9: Logistiikka-alan arvonlisäyksen volyymin lasku taittui viime vuonna.