Logistiikan liikevaihto kasvaa voimakkaasti. Suomen vienti kasvaa. Yritysten tulevaisuuden odotukset ovat nousseet korkealle. Liikevaihdon kasvu jatkuu loppuvuonna.

Liikevaihdon reipas kasvu jatkui

Logistiikkayritysten liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 7,7 prosenttia ja myynnin volyymi 5,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa.

Vienti vetää kotimaata selvästi kovempaa

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi heinä-syyskuussa 15,4 prosenttia ja tavaratuonnin arvo 12,5 prosenttia vuodentakaisesta. Tammi-syyskuun aikana tavaraviennin arvo kasvoi 15,3 prosenttia ja volyymi 9,5 prosenttia. Tavaratuonnin arvo kasvoi 13,4 prosenttia ja volyymi 5,4 prosenttia. Ruplan kurssin tasaannuttua myös vienti Venäjälle on kasvanut.

Liikevaihdon kasvu voimistuu

Logistiikkayritysten tulevaisuudenodotukset ovat finanssikriisiä edeltävällä tasolla eli selvästi pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Viennin ja kotimarkkinan kasvun nopeutuminen tukevat logistiikan liikevaihdon kasvua. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden viimeisellä neljänneksellä 7,1 prosenttia ja koko vuoden 2017 aikana keskimäärin 6,4 prosenttia edellisvuotisesta. Öljyn hinnan ei ennakoida nousevan merkittävästi vuodenvaihteen tilanteesta.

Yritysten määrä laskee edelleen

Logistiikka-alan yritysten lukumäärä kääntyi kuluvan vuoden alussa pitkästä aikaa kasvuun. Yritysten lukumäärä on ollut selvässä laskussa vuoden 2010 jälkeen. Vuonna 2016 logistiikka-alalla oli noin 22 500 yritystä. Yrityksistä 86 prosenttia toimi maaliikenteen palveluissa ja 10 prosenttia varastoinnissa ja liikennettä palvelevassa toiminnassa. Viime vuosina aloittaneiden yritysten määrä on pudonnut vajaaseen 900 yritykseen. Lopettaneiden yritysten määrä on pysytellyt pidemmän aikavälin keskimääräisellä hieman vajaa 1 300 yrityksen tasolla.

Suomen vienti kasvaa vientikysyntää nopeammin

Suomen vienti kasvaa kuluvana vuonna jopa kauppapainotettua vientikysyntää nopeammin. Maailmanmarkkinakysyntä kohdistuu pitkän väistelyn jälkeen taas Suomeen. Lähivuosina Suomen markkinaosuus tuskin kasvaa yhtä ripeästi.

Logistiikan liikevaihto kasvaa teollisuuden viennin vetämänä.
Logistiikka-alan yritysten määrä laski edelleen.
Suomen vienti kasvaa kuluvana vuonna vientikysyntää nopeammin.