Logistiikan liikevaihto kasvu kiihtyi loppuvuonna. Suomen viennin kasvu hidastuu nopeasti. Yritysten odotukset tulevasta nousseet korkealle. Liikevaihdon kasvu jatkuu viime vuoden tasolla. Rekrytointivaikeudet näkyvät avoimien työpaikkojen pidentyneinä aukioloaikoina.

Liikevaihdon kasvu kiihtyi

Logistiikkayritysten liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 8,5 prosenttia ja myynnin volyymi 7,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa.

Viennin markkinaosuuksien voittaminen loppuu

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi loka-joulukuussa 12 prosenttia ja tavaratuonnin arvo 9 prosenttia vuodentakaisesta. Koko viime vuoden
aikana tavaraviennin arvo kasvoi 15 prosenttia ja volyymi 9 prosenttia. Tavaratuonnin arvo kasvoi 13 prosenttia ja volyymi 6 prosenttia. Vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja vienti EU-maiden ulkopuolelle 12 prosenttia. Viennin kasvu jatkuu, mutta vienti palaa kansainvälisen kysynnän tasolle eli markkinaosuuksien voittaminen loppuu.

Liikevaihdon kasvu tasaantuu

Logistiikkayritysten tulevaisuudenodotukset ovat selvästi pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Kasvu jatkuu, mutta tasaantuu alkuvuonna.
Kotimarkkinoiden veto kiihtyy, mutta ulkomaankaupan kovin kasvu on ohi. Ennustamme liikevaihdon kasvavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,1 prosenttia. Koko vuoden 2018 aikana liikevaihdon kasvuvauhti hidastuu hieman ja kasvua kertyy keskimäärin 5,2 prosenttia edellisvuotisesta.

Työpaikkojen aukioloajat pidentyneet

Logistiikka-alan uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin viime vuonna yli 4 500 edellisvuotta enemmän. Samaan aikaa avoinnaolevien työpaikkojen täyttymiseen kuluva aika nousi neljästäkymmenestä päivästä viiteenkymmeneen. Logistiikka-ala kärsii muiden toimialojen tavoin työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmasta.

Henkilöstömäärän lasku taittui

Logistiikkayritykset työllistivät vuonna 2017 ennakkotietojen mukaan noin 145 000 henkilöä. Työllisten määrä toimialalla on ollut laskussa vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2017 työllisten määrä kääntyi ennakkotietojen mukaan pieneen kasvuun ja työllisten määrä nousi vajaalla 300 työllisellä. Toimialan vuosittainen liikevaihto on noin 23 miljardia euroa. Liikevaihto on kehittynyt heikosti vuoden 2012 jälkeen, mutta vuonna 2017 liikevaihto kääntyi kuitenkin kasvuun.

Logistiikan liikevaihto kasvaa viennin vetämänä. Ilmaliikennettä vetää voimakas henkilöliikenteen kasvu.
Työpaikkojen avoinnaolot pidentyivät, vaikka uusia työpaikkoja oli avoinna edellisvuotta enemmän.
Logistiikan henkilöstömäärän lasku taittui vuonna 2017.