Logistiikan liikevaihto ja volyymi kasvoivat. Yritysten odotukset edelleen vaisut. Viennin ennakoidaan kääntyvän maltilliseen kasvuun EU- ja Venäjä-viennin piristyessä.

Liikevaihto kääntyi pieneen kasvuun

Logistiikkayritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä 0,7 prosenttia ja koko vuonna 0,1 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuositasolla toimialan liikevaihtoa kasvattivat ilmaliikenteen (2,7 %), maa-ja rautatieliikenteen (1,9 %), sekä varastoinnin ja liikenteen tukipalveluiden (1,7 %) liikevaihdon kasvu. Vesiliikenteen (-5,6 %) ja posti- ja kuriiripalveluiden (-3,8 %) lasku sen sijaan jatkui. Tuottajahintojen laskun myötä myynnin volyymi kasvoi vuoden aikana 2,3 prosenttia.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 1,7 prosenttia ja koko vuoden 2017 aikana keskimäärin 1,4 prosenttia edellisvuotisesta.

Vientieurot vähenivät yhä – Venäjänkauppa virkoaa

Tavaraviennin arvo laski vuoden viimeisellä neljännekselle 2,0 prosenttia ja koko vuonna 4,1 prosenttia vuodentakaisesta. Tavaratuonti kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,7 prosenttia. Koko vuonna 2016
tuonti jäi edellisen vuoden tasolle. Tavaravienti Venäjälle kääntyi lokakuussa odotetusti kasvuun ruplan kurssilaskun tasaannuttua.

Henkilöstön määrä laskee

Logistiikkayritykset työllistävät noin 120 000 palkansaajaa. Työllisten määrä on laskenut vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2016 työllisten määrä laski vajaalla 3 000 työllisellä. Toimialan vuosittainen liikevaihto on noin 23 miljardia euroa. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 2,3 prosenttia.

Liikevaihdon kasvu jatkuu

Logistiikkayritysten tulevaisuuden odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin mukaan yritysten näkymät ovat edelleen melko vaisut. Etenkin ulkomaankaupan pitkään jatkuneet vaikeudet ovat heikentäneet yritysten näkymiä. Kuluvana vuonna Suomen viennin arvioidaan kääntyvän maltilliseen kasvuun EU-maiden teollisuustuotannon kasvun kiihtyessä ja Venäjä-viennin toipuessa. Kotimaassa rakentamisen kasvu jatkuu ja kaupan myynti kasvaa edellisvuotta nopeammin. Öljyn hinnan ei ennakoida nousevan merkittävästi vuodenvaihteen tilanteesta. Kevään 2016 matalista vertailuluvuista kasvua on kertynyt yli 50 prosenttia.

Logistiikan liikevaihto kääntyi kasvuun.
Logistiikan tulevaisuuden odotukset vahvistuneet vuoden takaisesta. Liikevaihdon ennustetaan kääntyvän pieneen kasvuun.
Logistiikan henkilöstömäärän supistuminen jatkui vuonna 2016.