Liikevaihto ja volyymi kasvoivat ensimmäistä kertaa yli kolmeen vuoteen. Yritysten odotukset säilyneet silti vaisuina.

Logistiikkayritysten liikevaihdon arvo kasvoi huhti–kesäkuussa 1,4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Tuottajahintojen laskun myötä myynnin volyymi kasvoi 3,7 prosenttia. Vain posti- ja kuriiritoiminnassa volyymin ennakoidaan supistuneen (-7,3 %). Vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 0,3 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 0,7 prosenttia edellisvuotisesta.

Ulkomaankauppa edelleen nihkeää

Tullin ennakkotietojen mukaan Suomen tavaraviennin (+5 %) ja tavaratuonnin (+2 %) arvo kasvoi kesäkuussa vuodentakaiseen nähden. Vuoden alkupuoliskon yhteenlaskettu vienti (-5 %) ja tuonti (-1 %) ovat kuitenkin edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Kesäkuun viennin kasvua selittää laivatoimitus Saksaan, jota ilman vienti olisi vähentynyt noin viisi prosenttia. Viennin arvo laski lähes kaikissa tärkeissä tavararyhmissä öljyjalosteita ja sahatavaraa lukuun ottamatta. Valuuttakurssien perusteella näyttäisi siltä, että Venäjän viennin alamäki sentään pysähtyy syksyn aikana.

Logistiikkayritysten kasvu on jakautunut suhteellisen tasaisesti eri yrityskokoluokkien kesken. Vuonna 2015 mikroyritysten (-1,1 %), pienten yritysten (-1,8 %) ja suurten yritysten (-2,5 %) liikevaihdot supistuivat edellisvuoteen nähden. Keskisuurissa yrityksissä liikevaihto puolestaan kasvoi (+1,3 %). Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvua kertyi ainoastaan mikroyrityksissä (+0,7 %).

Luottamus tulevaisuuteen parantunut, mutta saldoluvut edelleen negatiivisia

EK:n suhdannebarometrin tulosten perusteella logistiikkayritysten tulevaisuudenodotukset ovat yhä pessimistiset, mutta barometrin saldoluvut ovat nousseet selvästi vuoden takaisesta. Ulkomaankaupan alamäki heikentää edelleen logistiikkapalvelujen näkymiä, mutta kotimaan kaupan elpyminen sekä yleisesti parantuneet talousnäkymät vahvistavat niitä.

Logistiikan kehitys riippuu merkittävästi koti- ja ulkomaankaupan kehityksestä. Oletuksena on, että kauppakumppanien talouskasvu näkyy Suomessa viennin kasvuna. Vientiennusteet ovat viime vuosina usein epäonnistuneet, joten logistiikassakin epävarmuustekijöitä riittää.

Logistiikan kuvaajat

8
Logistiikan alamäki on pysähtynyt posti- ja kuriiritoimintaa lukuun ottamatta.
7
Yrityskokoluokkien osuudet logistiikka-alan liikevaihdon kasvusta.
9
Logistiikka-alan yritysten kerryttämät ennakonpidätykset sekä ALV- ja yhteisöverotulot.

 

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM