Logistiikan liikevaihto ja volyymi kasvoivat vuoden kolmannella neljänneksellä. Yritysten odotukset ovat yhä vaisut. Halpa öljy sekä heikentynyt euro ovat parantaneet hieman alan näkymiä.

Logistiikkayritysten liikevaihdon arvo kasvoi heinä–syyskuussa 0,1 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Tuottajahintojen laskun myötä myös myynnin volyymi (+1,1 %) kasvoi. Vuonna 2014 logistiikan liikevaihto supistui 0,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Neljännellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan supistuvan 1,1 prosenttia vuodentakaiseen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 1,0 prosenttia edellisvuotisesta. Kolmannella neljänneksellä myynnin volyymin ennakoidaan kasvaneen etenkin maa- ja rautatieliikenteessä (+3,0 %) sekä ilmaliikenteessä (+2,5 %). Ainoastaan posti- ja kuriiritoiminnan myynnin volyymin ennakoidaan supistuneen (-9,2 %).

Toimialan yritysten volyymillä ja palkkasummilla mitatut yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet viimeisen 10 vuoden aikana noin 20 prosenttia. Erot alatoimialojen välillä ovat suuria.

Ulkomaankauppa supistui edelleen

Tullin ennakkotietojen mukaan sekä Suomen tavaraviennin (-4,0 %) että tavaratuonnin (-8,0 %) arvo supistuivat tammi-syyskuussa vuodentakaiseen nähden. Kauppatase kääntyi syyskuussa alijäämäiseksi tavaraviennin laskiessa 13 prosenttia ja tavaratuonnin 9 prosenttia. Viennin arvon painumista vuoden takaiseen selittää etenkin kemianteollisuuden tuotteisiin vaikuttava öljyn hinnan lasku sekä Porvoon öljynjalostamon pitkä huoltoseisokki. Kaikkien päätoimialojen vienti oli kuitenkin syyskuussa alavireistä. Ainoastaan kuljetusvälineiden ja paperimassan vienti kasvoivat.

Tulevaisuudenodotukset yhä alakuloiset

EK:n suhdannebarometrin mukaan logistiikkayritysten odotukset ovat säilyneet alkuvuoden tavoin pessimistisinä, joskin barometrin saldoluvut ovat edelleen hieman kasvaneet. Logistiikkapalvelujen näkymiä heikentävät Venäjän heikko taloustilanne sekä kotimaan kaupan alamäki. Toisaalta öljyn halpeneminen on laskenut logistiikkayritysten kustannuksia ja kohentanut talouden yleisiä kasvumahdollisuuksia. Selvää piristymistä ei lähikuukausille ole vielä odotettavissa. Taloustilanteen ja ulkomaankaupan kohentuessa odotetaan myös logistiikkapalvelujen kysynnän kääntyvän hitaaseen kasvuun.

Logistiikan kuvaajat

8
Logistiikan toimialojen alamäki on hieman hidastunut.
7
Logistiikan yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet.
9
Yksityisen kulutuksen osuus logistiikan kysynnästä (va) ja työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).

 

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM