Massadatan kaupallinen hyödyntäminen vaatii jalostamista

Jotta Suomi pääsisi massadatan kaupallisessa hyödyntämisessä edelläkävijöiden joukkoon, datan jalostusasteen pitää olla korkea, kansainvälisesti houkutteleva ja kilpailukykyinen. Tämän lisäksi datan tulee olla skaalautuvaa ja tiedon käsittelyn mahdollisimman automatisoitua, Palta toteaa LVM:lle antamassaan lausunnossa.

Massadatasta rakennettavien palvelujen tulee olla kiinnostavia ja relevantteja myös kansainvälisesti. Suomi ja suomalainen data ei aina riitä, vaan valtion pitää aktiivisesti etisiä sellaisia omia datajoukkoja, joiden skaala pakottaa suomalaisetkin toimijat kansainvälisen tason ratkaisuihin.

Valtio tärkeä mahdollistaja

Valtion rooli liiketoiminnan kehittäjänä tulisi olla mahdollistaja ja infrastruktuurin rakentaja. Näin yritykset voivat keskittyä kansainvälisesti kilpailukykyisten palvelujen kehittämiseen.

Esimerkiksi rajapinnat, luotettavan ja hyvänlaatuisen datan keruu ja varastointi vaativat osaamista ja investointeja. Massadatalle tulisi luoda jonkinlainen ”markkinapaikka”, jossa yritykset voisivat kerätä, jakaa, ostaa ja myydä datasta jalostettua informaatiota kansainvälisille markkinoille.

Valtio voisi tukea suunnitelmallista yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä helppokäyttöisten ”Big data -työkalujen” tai algoritmien tuottamisessa. Niiden avulla yritykset voisivat jalostaa dataa ilman, että jokaisen pk-yrityksen täytyisi rekrytoida huippuluokan matemaatikkoja ja analyytikkoja.

Lisäksi Suomeen tulisi laatia kokonaisvaltainen kehittämisohjelma tukemaan dataan liittyvän osaamisen kehittämistä kaikilla koulutusasteilla sekä ohjelma ”Big data -työkalujen” kehittämiseen.

Tietosuoja-asetus edellyttää arviota yritysvaikutuksista

Tietosuojakysymykset nousevat massadatan osalta merkittäväksi kilpailutekijäksi. Massadatan hyödyntämiseen liittyvät tietosuojan kehittäminen tulee nähdä mahdollisuutena kehittää datan käyttöä liiketoiminnassa. Lisäksi datan hyödyntämiseen liittyvässä lainsäädännössä  on varmistettava, ettei se kasvata yritysten hallinnollista taakkaa.

Toimintamallien kehityksessä ja hyödyntämisessä esitetty public-private yhteistyö ja kokeiluihin perustuva kehittäminen on hyvä malli. Myös LVM:n linjaukset koskien datan jakamista ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä ovat myös kannatettavia. 

LVM:n lausuntopyyntö datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa 

Paltan lausunto

Lisää aiheesta

Sanoista tekoihin

Tänään, perjantaina 18. tammikuuta, on viimeinen varsinainen työpäiväni Paltan viestintäjohtajana. Olo on vähintäänkin ristiriitainen. Jätän merkityksellisen ja ammatillisesti palkitsevan työn ja erinomaisen työyhteisön hypätäkseni työelämän syvään päähän, startup-yrittäjäksi. Päätökseni on yllättänyt, mutta itse asiassa tämä on seurausta Paltan tavoitteiden eteen työskentelemisestä.

Mukana murroksessa: Työnantajat ja työntekijät visioivat yhdessä ICT-alan työ...

Palta ja Ammattiliitto Pro jatkavat tänä syksynä ICT-alan työn tulevaisuus -hanketta.  Hankkeesta sovittiin ensimmäisen kerran vuoden 2016 työehtosopimusneuvotteluissa. Viime vuoden neuvotteluissa sovittiin hankkeen jatkamisesta. Hankkeella pyritään edistämään ICT-alan yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja työhyvinvointia sekä uuden liiketoiminnan kehittämistä ja siihen liittyvää työpaikkojen syntymistä.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.