Jotta Suomi pääsisi massadatan kaupallisessa hyödyntämisessä edelläkävijöiden joukkoon, datan jalostusasteen pitää olla korkea, kansainvälisesti houkutteleva ja kilpailukykyinen. Tämän lisäksi datan tulee olla skaalautuvaa ja tiedon käsittelyn mahdollisimman automatisoitua, Palta toteaa LVM:lle antamassaan lausunnossa.

Massadatasta rakennettavien palvelujen tulee olla kiinnostavia ja relevantteja myös kansainvälisesti. Suomi ja suomalainen data ei aina riitä, vaan valtion pitää aktiivisesti etisiä sellaisia omia datajoukkoja, joiden skaala pakottaa suomalaisetkin toimijat kansainvälisen tason ratkaisuihin.

Valtio tärkeä mahdollistaja

Valtion rooli liiketoiminnan kehittäjänä tulisi olla mahdollistaja ja infrastruktuurin rakentaja. Näin yritykset voivat keskittyä kansainvälisesti kilpailukykyisten palvelujen kehittämiseen.

Esimerkiksi rajapinnat, luotettavan ja hyvänlaatuisen datan keruu ja varastointi vaativat osaamista ja investointeja. Massadatalle tulisi luoda jonkinlainen ”markkinapaikka”, jossa yritykset voisivat kerätä, jakaa, ostaa ja myydä datasta jalostettua informaatiota kansainvälisille markkinoille.

Valtio voisi tukea suunnitelmallista yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä helppokäyttöisten ”Big data -työkalujen” tai algoritmien tuottamisessa. Niiden avulla yritykset voisivat jalostaa dataa ilman, että jokaisen pk-yrityksen täytyisi rekrytoida huippuluokan matemaatikkoja ja analyytikkoja.

Lisäksi Suomeen tulisi laatia kokonaisvaltainen kehittämisohjelma tukemaan dataan liittyvän osaamisen kehittämistä kaikilla koulutusasteilla sekä ohjelma ”Big data -työkalujen” kehittämiseen.

Tietosuoja-asetus edellyttää arviota yritysvaikutuksista

Tietosuojakysymykset nousevat massadatan osalta merkittäväksi kilpailutekijäksi. Massadatan hyödyntämiseen liittyvät tietosuojan kehittäminen tulee nähdä mahdollisuutena kehittää datan käyttöä liiketoiminnassa. Lisäksi datan hyödyntämiseen liittyvässä lainsäädännössä  on varmistettava, ettei se kasvata yritysten hallinnollista taakkaa.

Toimintamallien kehityksessä ja hyödyntämisessä esitetty public-private yhteistyö ja kokeiluihin perustuva kehittäminen on hyvä malli. Myös LVM:n linjaukset koskien datan jakamista ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä ovat myös kannatettavia. 

LVM:n lausuntopyyntö datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa 

Paltan lausunto