Mitä on uusi johtaminen digitaloudessa?

Suomalaisyritysten ensimmäiset askeleet digitaaliseen toimintaympäristöön on otettu, mutta nyt ole aikaa pysähtyä lepäämään. Työn muutoksen ja uuden johtamisen tutkija Esko Kilpi sanoo, että sosiaaliseen mediaan meneminen ja taulutietokoneen hankkiminen eivät riitä, vaan muutoksen pitää tapahtua syvemmällä ajattelussa ja yritysten strategiassa.

Digitalisaatio hämmentää edelleen suurta osaa suomalaisyrityksistä. Ensimmäiseksi pitäisi saada käsitys siitä, mitä digitalisaatio käytännössä tarkoittaa ja miten se vaikuttaa nykyiseen bisnekseen.

– Digitalisaatiokeskustelussa nousee esiin niin paljon vaihtoehtoja, että on vaikeaa löytää omalle liiketoiminnalle sopivaa lähestymistapaa. Digitalisaation ydin ja todelliset mahdollisuudet jäävät näkemättä, sanoo muuttuvan työn ja uuden johtamisen tutkija Esko Kilpi.

– Ajatellaan, että digitalisaatiota on se, että luetaan iPadilta eikä paperilta. Seuraavaksi meidän pitää mennä syvemmälle ja eteenpäin. Tähän yritysten tulee löytää omaan tilanteeseen ja omiin tavoitteisiin sopivat etenemistavat.

Kilven mukaan se, mitä nyt näemme digitalisaatiosta, ei ole se juttu. Perinteistä toimintaa pitää uskaltaa katsoa kokonaan uusien silmälasien läpi. Mikä tänään on mahdollista, ei eilen vielä ollut. Miltä organisaation prosessit sieltä käsin näyttävät? Entä miten digitalisaatio ja uudet välineet vaikuttavat työntekijöihin ja asiakasvuorovaikutukseen?

Uusi teknologia tekee enemmän kuin tehostaa

Uusi teknologia tehostaa toimintaa. Se on kuitenkin vain ensimmäinen vaihe uuden teknologian omaksumisessa. Todelliset mahdollisuudet piilevät seuraavassa vaiheessa, kun asiat voidaan tehdä kokonaan uudella tavalla. Teknologinen innovaatio ei siis tuota vain uusia laitteita, vaan liiketoiminnan kannalta niitäkin keskeisempiä ovat sosiaalisia ja organisatorisia uudistuksia.

– Suorittavan työn logiikka muuttuu, kun siihen liitetään sitä tukevaa teknologiaa. Samalla siitä tulee tehokkaampaa, mutta ensin siitä pitää tehdä älykkäämpää. Tässä työn muutoksessa on suuret mahdollisuudet.

Kilpi korostaa, että suomalaisilla yrityksillä on valtava potentiaali uudessa teknologiassa, mutta vielä se ei ole muuttanut mitään.

– Niin kauan, kun uudet välineet lyödään vanhojen prosessien ja organisaatioiden päälle, kaikkia mahdollisuuksia ei pystytä hyödyntämään, Kilpi sanoo.

Arvoketjuista vuorovaikutukseen ja verkostoihin

Suuri muutos on Esko Kilven mukaan se, että tulevaisuudessa arvo ei enää synny arvoketjuissa, vaan verkostoissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Arvoa tuottavat digitaalisiin applikaatioihin ja alustoihin perustuvat yritykset.

– Silti kyse on edelleen siitä, että tavallisten ihmisten tavallisiin tarpeisiin tehdään uusia ratkaisuja, Kilpi muistuttaa.

– Kun maailma muuttuu, työtä häviää. Samalla tavalla jatkamalla ei tule oikein mitään tilalle. Mutta kun lähdetään pois arvoketju- ja resurssiajattelusta digitalisaation mahdollistamaan verkostoissa ja ihmisten vuorovaikutuksessa syntyvään arvoon, uutta työtä voi tulla tilalle aivan valtavasti.

Esko Kilpi kertoo uudesta työstä myös blogissaan.

 

Joanna Lahti
tiedottaja

Lisää aiheesta

Sanoista tekoihin

Tänään, perjantaina 18. tammikuuta, on viimeinen varsinainen työpäiväni Paltan viestintäjohtajana. Olo on vähintäänkin ristiriitainen. Jätän merkityksellisen ja ammatillisesti palkitsevan työn ja erinomaisen työyhteisön hypätäkseni työelämän syvään päähän, startup-yrittäjäksi. Päätökseni on yllättänyt, mutta itse asiassa tämä on seurausta Paltan tavoitteiden eteen työskentelemisestä.

Mukana murroksessa: Työnantajat ja työntekijät visioivat yhdessä ICT-alan työ...

Palta ja Ammattiliitto Pro jatkavat tänä syksynä ICT-alan työn tulevaisuus -hanketta.  Hankkeesta sovittiin ensimmäisen kerran vuoden 2016 työehtosopimusneuvotteluissa. Viime vuoden neuvotteluissa sovittiin hankkeen jatkamisesta. Hankkeella pyritään edistämään ICT-alan yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja työhyvinvointia sekä uuden liiketoiminnan kehittämistä ja siihen liittyvää työpaikkojen syntymistä.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.