Teollisuuden huolto- ja kunnossapito­palvelut kasvavat (3/2015)

Muissa palveluissa teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalvelujen liikevaihto kasvoi edelleen vahvasti. Tietojenkäsittelypalvelujen lisäksi yksityisiä palvelutoimialoja kasvattavat liikkeenjohdon palvelut sekä tekniset palvelut.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus-, huolto- ja asennuspalvelujen liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä vahvasti edellisvuoteen nähden (+11,7 %). Samaan aikaan kotitaloustavaroiden korjauspalvelujen liikevaihto jatkoi supistumistaan (-2,0 %), ennakoidaan PALTAn ennusteessa.

Järjestöjen toiminnan liikevaihto supistui vuoden kolmannella neljänneksellä 1,0 prosenttia. Vuonna 2014 laskua kertyi 3,2 prosenttia sitä edeltävään vuoteen verrattuna. Laskua selittää osittain järjestöille myönnettyjen avustusten väheneminen. Kuntien sopeuttaessa menojaan on järjestöjen toiminta-avustuksia karsittu tai niistä jopa kokonaan luovuttu.

Yksityiset palvelutoimialat ovat työintensiivisiä ja kulutusvetoisia

Yksityisten palvelujen tuotantokustannuksista merkittävä osa tulee omista (24 %) ja alihankinnan (10 %) työvoimakustannuksista. Yksityisten palvelujen kysyntä on myös hyvin kulutusvetoista. Vuoden 2012 pano-tuotos-tilinpidon mukaan yksityinen kulutuskysyntä kattoi 46 % yksityisten palvelutoimialojen kokonaiskysynnästä. Alkutuotannon ja tehdasteollisuuden kysynnän ja kustannusten rakenne poikkeaa palvelutoimialoista merkittävästi. Teollisuudessa pääomakannan kustannuksilla ja vientikysynnällä on palvelualoja suurempi merkitys.

Kasvu jakautui palvelualojen kesken aiempaa tasaisemmin

Yksityisten palvelutoimialojen (HIJLMNRS) liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 2,6 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Viime vuonna kasvua kertyi 2,9 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko vuoden 2015 aikana liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 2,4 prosenttia. Eniten kasvua vauhditti tietojenkäsittelypalvelujen liikevaihdon kasvu, mutta myös tekniset palvelut sekä liikkeenjohdon palvelut vauhdittivat yksityisten palvelutoimialojen kasvua. Kasvua vastaavasti hidasti erityisesti logistiikan toimialojen ja kustannustoiminnan liikevaihdon alamäki. Yhteensä 25 kaksinumerotason toimialaa kasvatti liikevaihtoaan kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto supistui viidellä toimialalla.

Muiden palvelujen kuvaajat

22
Kiinteistöalan, huollon- ja kunnossapidon sekä muiden palvelujen liikevaihdon kehitys.
23
Yksityisen kulutuksen osuus talouden päätoimialojen kysynnästä (va) ja työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).
24
Toimialojen kontribuutiot yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon (+2,6 %) kasvuun vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.

 

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTMpuhelin +358 20 595 5042

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.