Yksityisiä palvelutoimialoja kasvattivat eniten työllistämistoiminta sekä erilaiset liike-elämän palvelut. Kaikki päätoimialat kasvoivat.

29Kiinteistöalan kasvu nopeutui

Kiinteistöalan liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä ja myynnin volyymi 5,1 prosenttia edellisvuoteen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa.

Muun palvelutoiminnan liikevaihdon kasvu pysyi suurin piirtein edellisen vuoden keskimääräisellä tasolla 3,2 prosentissa. Järjestöjen liikevaihdon kasvu nopeutui yleisen talouskehityksen mukana 3,0 prosenttiin. Teollisuuden huolto- ja asennuspalvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä selvästi 8,2 prosenttiin.

Koko palvelualan kasvu kiihtyi vuoden alussa

Yksityisten palvelutoimialojen (HIJLMNRS) liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Liikevaihtoa kasvattivat yritysten ulkoistamiseen liittyvien palveluiden sekä konsultointiin liittyvien palvelujen kasvu. Kasvua syntyi etenkin työllistämistoiminnassa (18 %), liike-elämän erikoistuneissa palveluissa (14 %) ja vuokrauspalveluissa (11 %). Toisella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 6,5 prosenttia. Koko vuoden 2017 aikana kasvua ennustetaan kertyvän hieman vähemmän, 6,1 prosenttia edellisvuotisesta.

Työllisten määrä kasvaa yksityisillä palvelutoimialoilla

Yksityiset palvelualat työllistävät Suomessa hieman yli 540 000 palkansaajaa. Työllisten määrä on kasvanut vuodesta 2005 noin 93 000 työllisellä. Yksityisten palvelutoimialojen työllisten määrä kasvoi vuonna 2016 noin 3 500 työllisellä. Yritysten henkilöstöodotukset ovat pysyneet optimistisina, ja palvelualojen työllisten määrän ennakoidaan kasvavan myös kuluvana vuonna.

Yritysten vuosittainen liikevaihto on noin 89 miljardia euroa. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 3,6 prosenttia. Siitä valtaosa on tuotettu nuorissa, alle viisi vuotta toimineissa yrityksissä. Kokoluokista eniten kasvua on syntynyt pk-yrityksissä.

Suhka 1/2017 kuva 22
Kiinteistöalan, huollon- ja kunnossapidon, henkilökohtaisten palvelujen ja järjestöjen liikevaihto kasvoi.
Suhka 1/2017 kuva 23
Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvavat.
Suhka 1/2017 kuva 24
Toimialojen muutosvaikutus koko yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon (6,5 %) kasvuun vuonna 2016.