Palvelujen liikevaihtoa kasvattivat eniten liike-elämän palvelut. Kaikki päätoimialat kasvoivat. Palvelualojen kasvu jatkuu kaikilla päätoimialoilla.

Kiinteistöalan kasvu hidastui hieman

Kiinteistöalan liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä ja myynnin volyymi 2,3 prosenttia edellisvuoteen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Muun palvelutoiminnan liikevaihdon ja myynnin volyymin kasvu hidastui 1,8 prosenttiin. Järjestöjen liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalvelujen liikevaihdon kasvuvauhti putosi 1,4 prosenttiin.

Koko palvelualan kasvu kiihtyi vuoden alussa

Yksityisten palvelutoimialojen (HIJLMNRS) liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 6,5 prosenttia eli suurin piirtein alkuvuoden vauhtia.
Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla ja kaikilla alatoimialoilla. Toimialoista nopeimmin kasvoivat liike-elämän palvelut, työllistämistoiminta, ilmaliikenne, tietojenkäsittelypalvelut sekä tekniset palvelut. Alkuvuonna liikevaihtoa ovat kasvattaneet kaiken kokoiset yritykset. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä liikevaihdon kasvun ennustetaan kiihtyvän 7,9 prosenttiin. Koko vuoden 2017 aikana kasvua ennustetaan kertyvän hieman vähemmän, 7,1 prosenttia edellisvuotisesta.

Yksityisten palvelujen työllisten määrä kasvaa

Yksityiset palvelut työllistävät Suomessa 149 200 yrittäjää ja 791 900 palkansaajaa. Yhteensä työllisiä on 941 100. Vuonna 2016 työllisten
määrä kasvoi 15 700 henkilöllä. Vuoteen 2005 verrattuna työllisten määrä on kasvanut 182 200 henkilöllä. Liikevaihtokuvaajan (pääosin)
yksityisillä palvelutoimialoilla (HIJLMNRS) työskentelee 653 800 henkilöä, joista 45 500 julkisella sektorilla. Yritysten henkilöstöodotukset ovat korkealla ja työllisten määrä kasvaa myös kuluvana vuonna. Vuonna 2016 yksityisten palvelujen tuotos oli 142,1 ja arvonlisä 76,8
miljardia euroa. Palveluyritysten liikevaihto on viime vuodet kehittynyt muuta liike-elämää suotuisammin. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 3,6 prosenttia. Siitä valtaosa tuotettu nuorissa, alle viisi vuotta toimineissa yrityksissä. Kokoluokista eniten kasvua on syntynyt pk-yrityksissä.

Kuva 22: Kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä.
Kuva 23: Yksityisten palvelujen (H-T) työllisten määrä ja tuotos kasvoivat
Kuva 24: Toimialojen muutosvaikutukset yksityisten palvelutoimialojen koko
liikevaihdon kasvuun (6,5 %) huhti–kesäkuussa 2017.