Palvelualaa kasvattivat eniten liike-elämän palvelut ja logistiikka. Kasvu kiihtyi suurimmalla osalla toimialoista. Kasvu jatkuu loppuvuonna ripeänä.

Kiinteistöalan kasvu nopeutui

Kiinteistöalan liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 5,6 prosenttia ja myynnin volyymi 4,0 prosenttia edellisvuoteen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa.

Muun palvelutoiminnan liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia. Myynnin volyymi kasvoi samaan aikaan 3,2 prosenttia. Parantunut taloustilanne näkyi järjestöjen liikevaihdon kasvun nopeutumisena 4,0 prosenttiin. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyi edellisen neljänneksen notkahduksen jälkeen 3,3 prosenttiin.

Palvelualan kasvu kiihtyi

Yksityisten palvelutoimialojen (HIJLMNRS) liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 7,0 prosenttia, mikä oli hieman alkuvuoden vauhtia nopeampaa. Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla ja kaikilla alatoimialoilla kustannustoimintaa lukuun ottamatta. Toimialoista nopeimmin kasvoivat liike-elämän palvelut, työllistämistoiminta, ilmaliikenne, tietojenkäsittelypalvelut sekä tekniset palvelut. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 6,7 prosenttia ja koko vuoden 2017 aikana 6,5 prosenttia edellisvuotisesta.

Yksityisten palvelujen työllisten määrä kasvaa

Yksityiset palvelut työllistävät Suomessa 149 200 yrittäjää ja 791 900 palkansaajaa. Yhteensä työllisiä on 941 100. Vuonna 2016 työllisten määrä kasvoi 15 700 henkilöllä. Vuoteen 2005 verrattuna työllisten määrä on kasvanut 182 200 henkilöllä. Liikevaihtokuvaajan (pääosin) yksityisillä palvelutoimialoilla (HIJLMNRS) työskentelee 653 800 henkilöä, joista 45 500 julkisella sektorilla. Yritysten henkilöstöodotukset ovat pysyneet viime kuukausina optimistisina ja palvelualojen työllisten määrän ennakoidaan kasvavan ripeästi myös kuluvana vuonna.

Vuonna 2016 yksityisten palvelujen tuotos oli 142,1 ja arvonlisä 76,8 miljardia euroa. Palveluyritysten liikevaihto on viime vuodet kehittynyt muuta liike-elämää suotuisammin. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 3,6 prosenttia. Siitä valtaosa tuotettu nuorissa, alle viisi vuotta toimineissa yrityksissä. Kokoluokista eniten kasvua on syntynyt pk-yrityksissä.

Kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä.
Yksityisten palvelujen (H-T) työllisten määrä ja tuotos kasvoivat.
Toimialojen muutosvaikutukset yksityisten palvelutoimialojen koko liikevaihdon kasvuun (+7,0 %) heinä–syyskuussa 2017.