Palvelualaa kasvattivat eniten liike-elämän palvelut ja logistiikka. Kaikki päätoimialat kasvoivat. Kasvu kiihtyi edellisneljänneksestä suurimmalla osalla toimialoista. Rekrytointivaikeudet näkyvät avoimien työpaikkojen pidentyneinä aukioloaikoina.

Kiinteistöalan kasvu nopeutui

Kiinteistöalan liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 6,3 prosenttia ja myynnin volyymi 5,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Muun palvelutoiminnan liikevaihdon kasvu kiihtyi 4,5 prosenttiin, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Järjestöjen liikevaihdon kasvun nopeutui 3,0 prosenttiin. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalvelujen liikevaihdon kasvu nopeutui kahden heikon neljänneksen jälkeen 4,8 prosenttiin.

Palvelualan kasvu kiihtyi odotetusti

Yksityisten palvelutoimialojen (HIJLMNRS) liikevaihto kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä 7,5 prosenttiin. Kasvu oli aiempia vuosineljänneksien vauhtia nopeampaa. Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla ja kaikilla alatoimialoilla kustannustoimintaa ja kotitaloustavaroiden korjausta lukuun ottamatta. Toimialoista nopeimmin kasvoivat tietopalvelutoiminta, työllistämistoiminta, vuokraustoiminta ja ilmaliikenne. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 6,5 prosenttia ja koko vuoden aikana suurin piirtein saman verran, 6,4 prosenttia edellisvuotisesta.

Yksityiset palvelualat kasvavat muuta taloutta nopeammin

Yksityiset palvelut työllistävät ennakkotietojen mukaan 967 000 suomalaista. Vuonna 2017 työllisten määrä kasvoi 26 000 henkilöllä. Vuoteen 2005 verrattuna työllisten määrä on kasvanut 208 300 henkilöllä. Liikevaihtokuvaajan (pääosin) yksityisillä palvelutoimialoilla (HIJLMNRS) työskentelee 800 000 henkilöä, joista 45 000 julkisella sektorilla. Yritysten henkilöstöodotukset ovat pysyneet viime kuukausina optimistisinaja palvelualojen työllisten määrän ennakoidaan kasvavan ripeästi myös kuluvana vuonna.

Vuonna 2017 yksityisten palvelujen tuotos oli 151,3 ja arvonlisä 81 miljardia euroa. Palveluyritysten liikevaihto on viime vuodet kehittynyt
muuta liike-elämää suotuisammin. Vuosina 2010–2017 liikevaihdonvuosimuutos on ollut keskimäärin 4,0 prosenttia. Kasvusta valtaosa
tuotettu nuorissa, alle viisi vuotta toimineissa yrityksissä. Kokoluokista eniten kasvua on syntynyt pk-yrityksissä.

Henkilökohtaisten palvelujen kasvu kiihtyy.
Yksityisten palvelujen (H-T) työllisten määrä ja tuotos kasvoivat.
Toimialojen muutosvaikutukset yksityisten palvelutoimialojen koko liikevaihdon kasvuun (+6,5 %) tammi–joulukuussa 2017.