Yksityisiä palvelutoimialoja kasvattivat eniten työllistämistoiminta sekä muut liike-elämän palvelut. Yksityisten palvelutoimialojen työllisten määrä kasvoi. Palvelualojen kasvu jatkuu kaikilla päätoimialoilla.

Kiinteistöalan kasvu jatkui

Kiinteistöalan liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia vuonna 2016 ja myynnin volyymi 4,2 prosenttia edellisvuoteen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Muun palvelutoiminnan liikevaihto (+2,7 %) kasvoi kohtuullista vauhtia. Järjestöjen liikevaihdon kehitys (+1,3 %) oli edelleen vaisua. Teollisuuden huolto- ja asennuspalvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta vuositasolla kasvu jäi 1,2 prosenttiin.

Koko palvelualan kasvu kiihtyi loppuvuonna

Yksityisten palvelutoimialojen (HIJLMNRS) liikevaihto ja volyymi kasvoivat 3,6 prosenttia vuonna 2016. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu kiihtyi 4,5 prosenttiin. Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko vuonna 2016.

Vuonna 2016 palvelualojen liikevaihtoa kasvattivat yritysten ulkoistamiseen liittyvien palveluiden kasvu. Kasvua syntyi etenkin työllistämistoiminnassa (17 %), turvallisuus- ja vartiointipalveluissa (14 %) ja T&K-toiminnassa (12 %). Vesiliikenteen (-6 %), posti- ja kuriiritoiminnan (-4 %) ja media-alan (-1,1 %) liikevaihdon supistuminen sen sijaan heikensi yksityisten palvelutoimialojen kasvua. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvun ennustetaan kiihtyvän edelleen 5,3 prosenttiin. Koko vuoden 2017 kasvua ennustetaan kertyvän 4,6 prosenttia edellisvuotisesta.

Työllisten määrä kasvaa yksityisillä palvelutoimialoilla

Yksityiset palvelutoimialat työllistävät Suomessa hieman yli 540 000 palkansaajaa. Työllisten määrä on kasvanut vuodesta 2005 noin 93 000 henkilöllä. Vuonna 2016 työllisten määrä kasvoi 3 500 henkilöllä. Yritysten henkilöstöodotukset ovat pysyneet optimistisina ja palvelualojen työllisten määrän ennakoidaan kasvavan myös kuluvana vuonna. Yritysten vuosittainen liikevaihto on noin 89 miljardia euroa. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 3,6 prosenttia.

 

Kiinteistöalan, huollon- ja kunnossapidon ja henkilökohtaisten palvelujenliikevaihto kasvoi. Järjestöjen liikevaihdon kehitys oli edelleen vaisua.

 

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvavat.

 

Toimialojen muutosvaikutus koko yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon (+3,6 %) kasvuun vuonna 2016.