Palvelualojen työnantajat Palta, Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ja Ammattiliitto Pro pääsivät tänään 4.12. sopuun taloushallintoalan työehdoista.

Sopimus on kolmivuotinen, 1.11.2017-31.10.2020, joista kolmas vuosi on niin sanottu optiovuosi. Palkankorotuksista sovittiin kahden ensimmäisen vuoden osalta.

Palkkoja korotetaan vuoden 2018 alussa 1,6 prosenttia, josta 1,2 prosenttia jaetaan yleiskorotuksena ja 0,4 prosenttia yrityskohtaisena eränä. Toisena sopimusvuotena palkkoja korotetaan 1.1.2019 myös 1,6 prosenttia, josta yleiskorotuksen suuruus on 0,9 prosenttia ja yrityskohtainen erä 0,7 prosenttia. Sopimus on kustannustasoltaan yleisen linjan mukainen.

Sopimus vaatii vielä liittojen hallintojen hyväksynnän. Sopimuksen piirissä on noin 2 900 työntekijää.

Lisätiedot:
asiantuntija Maarit Leppänen, Palta, p. 040 548 2734

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.