Neuvottelutulos taloushallintoalalle

Palvelualojen työnantajat Palta, Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ja Ammattiliitto Pro pääsivät tänään 4.12. sopuun taloushallintoalan työehdoista.

Sopimus on kolmivuotinen, 1.11.2017-31.10.2020, joista kolmas vuosi on niin sanottu optiovuosi. Palkankorotuksista sovittiin kahden ensimmäisen vuoden osalta.

Palkkoja korotetaan vuoden 2018 alussa 1,6 prosenttia, josta 1,2 prosenttia jaetaan yleiskorotuksena ja 0,4 prosenttia yrityskohtaisena eränä. Toisena sopimusvuotena palkkoja korotetaan 1.1.2019 myös 1,6 prosenttia, josta yleiskorotuksen suuruus on 0,9 prosenttia ja yrityskohtainen erä 0,7 prosenttia. Sopimus on kustannustasoltaan yleisen linjan mukainen.

Sopimus vaatii vielä liittojen hallintojen hyväksynnän. Sopimuksen piirissä on noin 2 900 työntekijää.

Lisätiedot:
asiantuntija Maarit Leppänen, Palta, p. 040 548 2734

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Rahoitusalan viikonlopputyö: Asiakaspalvelun toimittava kaikissa olosuhteissa

Rahoitusalan tes-neuvotteluja on käyty jo neljä kuukautta, jona aikana palkansaajapuoli on järjestänyt kaksi kahden päivän lakkoa. Myös ylityökielto on ollut voimassa pitkään. Valtakunnansovittelija esitti 31.1.2018 kiistaan molempien osapuolten vaatimuksia huomioivan sovintoesityksen, jonka Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Nousu hylkäsivät viime perjantaina. Finanssiala ry (FA), Palvelualojen työnantajat Palta ry sekä ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN olisivat sovintoesityksen hyväksyneet. Kiistaa on käyty erityisesti viikonlopputyön järjestämisestä.