Neuvottelutulos taloushallintoalalle

Palvelualojen työnantajat Palta, Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ja Ammattiliitto Pro pääsivät tänään 4.12. sopuun taloushallintoalan työehdoista.

Sopimus on kolmivuotinen, 1.11.2017-31.10.2020, joista kolmas vuosi on niin sanottu optiovuosi. Palkankorotuksista sovittiin kahden ensimmäisen vuoden osalta.

Palkkoja korotetaan vuoden 2018 alussa 1,6 prosenttia, josta 1,2 prosenttia jaetaan yleiskorotuksena ja 0,4 prosenttia yrityskohtaisena eränä. Toisena sopimusvuotena palkkoja korotetaan 1.1.2019 myös 1,6 prosenttia, josta yleiskorotuksen suuruus on 0,9 prosenttia ja yrityskohtainen erä 0,7 prosenttia. Sopimus on kustannustasoltaan yleisen linjan mukainen.

Sopimus vaatii vielä liittojen hallintojen hyväksynnän. Sopimuksen piirissä on noin 2 900 työntekijää.

Lisätiedot:
asiantuntija Maarit Leppänen, Palta, p. 040 548 2734

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.