OP liittyy Paltan jäseniksi vuoden 2017 alussa. Paltan hallitus hyväksyi OP Ryhmän jäsenhakemuksen kokouksessaan 2. marraskuuta.

– Suurena palvelualaliittona ja jo olemassa olevan työmarkkinayhteistyön vuoksi Palta on OP:lle luonteva vaihtoehto. Palta on hoitanut finanssialan työmarkkina-asiat yhteistyössä Finanssialan Keskusliiton kanssa jo kahden vuoden ajan, eli suuresta muutoksesta ei tältä osin ole kysymys, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palta, p. 040 534 5353

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.