Ammattiliitto Pro väittää nettisivuillaan, että Palvelualojen työnantajat Palta ja Barona olisivat kyseenalaistaneet ja rajoittaneet ICT-alan toimihenkilösopimuksen soveltamista yksipuolisesti ja yrittäisivät pakottaa ICT-alan työtä toisen työehtosopimuksen piiriin. Palta pitää Pron väitteitä perusteettomina ja harhaanjohtavina.

– Kyseessä on normaali työehtosopimuksen soveltamista koskeva tulkintaerimielisyys. Asiakokonaisuus on parhaillaan tuomioistuimen käsiteltävänä ja siihen saadaan ratkaisu lähiaikoina. Siihen asti on syytä rauhassa odottaa asian ratkeamista, eikä lähteä esittämään perusteettomia väitteitä ICT-alan toimihenkilösopimuksen repimisestä tai palkkojen polkemisesta. Pron toimintaa ei voi kuin ihmetellä, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto toteaa.

Prolla ja Paltalla on eri käsitys siitä, mitä työehtosopimusta Barona Customer Care Oy:n ja Barona Projektit Oy:n kaltaisissa puhelinpalveluyrityksissä tulisi noudattaa. Paltan näkemyksen mukaan Baronan palvelukeskuksissa noudatetaan työehtosopimuslain mukaisesti Paltan ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin välistä puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskevaa työehtosopimusta. Pro taas väittää, että  Baronan palvelukeskuksissa tulisi noudattaa Paltan ja Pron välistä ICT-alan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta.

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.