Palvelualojen työnantaja Palta ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry saavuttivat tänään neuvottelutuloksen huolinta-alan työntekijöiden työehtosopimuksesta.

Uusi sopimus on nelivuotinen, mutta kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sen kahden ensimmäisen vuoden jälkeen. Kustannustasoltaan sopimus noudattaa yleistä työmarkkinalinjaa.

Sopimuksen piirissä on noin 800 työntekijää. Neuvottelutulos vaatii vielä molempien osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Lisätietoja:
apulaisjohtaja Kaj Schmidt, Palta, p. 0
400 604 341

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.