Palta ja Pro sopivat uuden Veikkaus Oy:n toimihenkilöiden työehdoista

Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Ammattiliitto Pro saavuttivat neuvottelutuloksen uuden, vuoden vaihteessa aloittavan Veikkaus Oy:n toimihenkilöiden osalta. Sopimuksen piiriin kuuluu noin 1 000 toimihenkilöä.

Sopimus on kaksivuotinen ja noudattaa tasoltaan yleistä työmarkkinalinjaa. Neuvottelutulos vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Fintoto, Raha-automaattiyhdistys ja nykyinen Veikkaus yhdistetään yhdeksi rahapeliyhtiöksi, joka aloittaa toimintansa 1.1.2017. Uuden rahapeliyhtiön nimi on Veikkaus.

Työntekijöiden osalta neuvottelutulos saavutettiin jo aikaisemmin marraskuun lopussa.

Lisätietoja:
työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen, Palta, p. 020 595 5029

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja

Lisää aiheesta

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana.