Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Ammattiliitto Pro saavuttivat neuvottelutuloksen uuden, vuoden vaihteessa aloittavan Veikkaus Oy:n toimihenkilöiden osalta. Sopimuksen piiriin kuuluu noin 1 000 toimihenkilöä.

Sopimus on kaksivuotinen ja noudattaa tasoltaan yleistä työmarkkinalinjaa. Neuvottelutulos vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Fintoto, Raha-automaattiyhdistys ja nykyinen Veikkaus yhdistetään yhdeksi rahapeliyhtiöksi, joka aloittaa toimintansa 1.1.2017. Uuden rahapeliyhtiön nimi on Veikkaus.

Työntekijöiden osalta neuvottelutulos saavutettiin jo aikaisemmin marraskuun lopussa.

Lisätietoja:
työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen, Palta, p. 020 595 5029

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja