Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen ICT-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta.

Sopimus noudattaa palkkaratkaisun osalta työmarkkinoiden yleistä linjaa. Neuvottelutuloksessa on sovittu palkoista kahdelle sopimusvuodelle. Kolmas vuosi on ns. optiovuosi, jonka palkoista neuvotellaan 31.8.2019 mennessä. Optiovuosi on irtisanottavissa, jos palkkaratkaisusta ei päästä yhteisymmärrykseen.

Ensisijainen lähtökohta on, että palkankorotukset sovitaan paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, palkkoja korotetaan ensimmäisenä sopimusvuotena 1.1.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 prosentin suuruisella korotuksella, josta 1,2 prosenttia kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,4 prosenttia työnantajan päättämällä tavalla. Toisena sopimusvuotena palkkoja korotetaan 1.1.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 prosentin suuruisella korotuksella, josta 1,0 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,6 prosenttia työnantajan päättämällä tavalla.

Sopimuskausi on 1.11.2017 – 31.10.2020. Neuvottelutulos vaatii vielä Paltan hallinnon hyväksynnän. YTN:n hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen 15.11.2017.

Lisätietoja:
asiantuntija Pauliina Tervahartiala, Palta, p. 040 547 3280

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.