TEM on asettanut matkailun kilpailukykyä pohtivan yhteistyöryhmän. Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe on nimitetty ryhmään asiantuntijajäseneksi. Lisäksi mukana on Paltan jäsenyritysten johtoa.

Yhteistyöryhmän päätavoitteena on koota ja priorisoida matkailun kilpailukyvyn kannalta tärkeät linjaukset ja toimenpiteet vietäväksi hallituksen puolivälitarkasteluun 2017 sekä seuraavaan hallitusohjelmaan 2019.

Matkailuelinkeinoon liittyen Paltan edustamat toimialat ovat mm. kuljetuspalvelut kuten lento-, raide- ja laivaliikenne, matkanjärjestäjä- ja matkatoimistopalvelut sekä matkailua tukevat sisältöpalvelut kuten messut, kulttuuri-, viihde-, virkistys-, luonto- ja liikuntapalvelut.

Ryhmän toimikausi on 1.6.2016−31.12.2018.

Lisätietoja ja ryhmän kokoonpano TEM:n sivuilla.