Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Sähköalojen ammattiliitto ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen uuden, vuoden vaihteessa aloittavan Veikkaus Oy:n työntekijöiden osalta.

Sopimus on kaksivuotinen ja noudattaa kustannustasoltaan yleistä työmarkkinalinjaa. Neuvottelutulos vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Lisätietoja:
Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Olli Nurminen, 020 595 5029
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Marko Lindfors, 020 774 2303
Sähköalojen ammattiliitto ry, Mikko Korpinen, 050 67 592

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.