Palta perusti digiryhmän tukemaan uutta strategiaa

Digitalisaation ja digipalvelujen edistäminen on yksi Paltan kolmesta painopisteestä juuri alkaneella strategiakaudella 2016–2020. Digipainotuksen myötä Paltaan on perustettu luottamushenkilöistä koostuva erillinen digiryhmä.

Koko strategiakaudeksi perustetun digiryhmän tehtävänä on tukea ja sparrata Paltaa digitalisaatioon liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden käynnistämisessä sekä  myös linjata Paltan kantoja ja erilaisia valintoja. Ryhmässä on laajaa osaamista eri palvelualojen yrityksistä, jotka elävät digitalisaatiosta ja kehittävät digitaalisia palveluita.

– Haluamme olla vauhdittamassa yritysten sekä koko yhteiskunnan kykyä ennakoida digitalisaatiokehitystä. Nyt perustettu digiryhmä on omiaan tukemaan Paltan strategisen tavoitteen ”Paras ympäristö digipalveluille” toteutumista, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

Digiryhmään kuuluvat:

  • Petri Aaltonen, toimitusjohtaja, FiCom
  • Heikki Halmetoja, toimitusjohtaja, CHS Group (SHL)
  • Kimmo Martikainen, operatiivinen johtaja, Rantalainen Yhtiöt
  • Juha Murtopuro, toimitusjohtaja, Turvatiimi
  • Kim Nyberg, hallituksen puheenjohtaja, M-Brain
  • Martti Volotinen, toimitusjohtaja, BLC Konserni
  • Sami Ylikortes, hallintojohtaja, Elisa
  • Mikael Jungner, toimitusjohtaja, Kreab Gavin Anderson (MTL:n edustaja)
  • Sa­mu­li Sal­me­la, Sc­hen­ker Oy (SHL:n edustaja)

Ryhmää tullaan tarvittaessa täydentämään vielä muutamalla henkilöllä.

Digitalisaatio vaikuttaa tavalla tai toisella kaikkien yritysten toimintaan ja tulevaisuuteen. Jotta eri palvelualojen erityispiirteet tulisivat riittävästi huomioiduksi, toimialakohtaisia näkemyksiä valmistellaan yritysedustajista koostuvissa työseminaareissa ja yhteistyössä toimialayhdistysten kanssa.

Palta selvittää koko jäsenistönsä ajatuksia digitalisaatioon liittyvissä kysymyksissä myös tammikuussa tehtävän haastattelututkimuksen avulla.

 

Lisätietoja:

Riitta Varpe

Ent. toimitusjohtaja. Vastuu elinkeinopoliittisista asioista 15.6. asti,

TkL, eMBApuhelin +358 20 595 5050

Tuomas Telkkä

Johtava asiantuntija, elinkeinopolitiikka

DIpuhelin +358 20 595 5048

Lisää aiheesta

Sanoista tekoihin

Tänään, perjantaina 18. tammikuuta, on viimeinen varsinainen työpäiväni Paltan viestintäjohtajana. Olo on vähintäänkin ristiriitainen. Jätän merkityksellisen ja ammatillisesti palkitsevan työn ja erinomaisen työyhteisön hypätäkseni työelämän syvään päähän, startup-yrittäjäksi. Päätökseni on yllättänyt, mutta itse asiassa tämä on seurausta Paltan tavoitteiden eteen työskentelemisestä.

Mukana murroksessa: Työnantajat ja työntekijät visioivat yhdessä ICT-alan työ...

Palta ja Ammattiliitto Pro jatkavat tänä syksynä ICT-alan työn tulevaisuus -hanketta.  Hankkeesta sovittiin ensimmäisen kerran vuoden 2016 työehtosopimusneuvotteluissa. Viime vuoden neuvotteluissa sovittiin hankkeen jatkamisesta. Hankkeella pyritään edistämään ICT-alan yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja työhyvinvointia sekä uuden liiketoiminnan kehittämistä ja siihen liittyvää työpaikkojen syntymistä.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.