Digiryhmä

Digiryhmän tavoitteena on toimintaympäristön kehitystarpeiden konkretisointi, toisilta oppiminen, sekä Paltan linjausten valmistelu digitalisaation edistämiseksi. Työryhmässä käsitellään myös luovia aloja/sisältöjä, tekijänoikeuksia ja startup-yrittäjyyttä koskevia asioita.

Ryhmän jäsenet:

 • Samuli Salmela, Schenker Oy (pj)
 • Markus Ala-Hautala, Digita Oy
 • Heikki Halmetoja, CHS Group
 • Tiina Liikamaa, Adecco Finland Oy
 • Risto Iivonen, Rantalainen Oy
 • Mikael Jungner, Kreab Oy
 • Tommi Kaipainen, Avarn Security Oy
 • Sami Ylikortes, Elisa Oyj

Yhteyshenkilö: elinkeinopolitiikan asiantuntija Jari Konttinen


Liikenne- ja ilmastoryhmä

Liikenne ja ilmasto -työryhmän tehtävänä on valmistella Paltan liikennepoliittiset kannanotot keskeisiin liikenne-ja ilmastokysymyksiin. Lisäksi työryhmä käsittelee tarvittaessa myös laajempia ilmastopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Ryhmän jäsenet:

 • Timo Koskinen, Finnair Oyj (pj)
 • Eija Pitkänen, Telia Finland Oyj
 • Jonna Juslin-Uotila, VR-yhtymä
 • Kari Kosonen, Finnpilot Pilotage Oy
 • Jatta Kosonen, Posti Group Oyj
 • Petteri Nurmi, Schenker Oy
 • Marika Nöjd, Tallink Silja Oy
 • Henri Hansson, Finavia Oyj
 • Kai Wicklund, DHL Freight (Finland) Oy

Yhteyshenkilö: logistiikan toimialapäällikkö Petri Laitinen


Yrittäjyysryhmä

Yrittäjyysryhmä kokoaa yhteen palvelualojen yrittäjiä eri toimialoilta. Ryhmä muodostaa keskustelufoorumin, joka keskittyy erityisesti yrittäjänäkökulmaan.

Ryhmän jäsenet:

 • Tom Kaisla, EilaKaisla Oy (pj)
 • Noora Aro-Tuominen, Aro Systems Oy
 • Heikki Halmetoja, CHS Logistics Oy, CHS Air Logistics Oy
 • Marianna Heikinheimo, Arkbyroo Oy
 • Erkki K. Mäkinen, EK-Tilit Oy
 • Ismo Nurmi, Siivousliike Uuspalvelu Oy
 • Sari Puputti, Mroom
 • Antti Rantalainen, Rantalainen-Yhtiöt
 • Tuomo Rönkkö, Endev Oy
 • Matti Urmas, Freja Transport & Logistics Oy
 • Bengt Westerholm, Oy Beweship Ab
 • Jani Vivolin, Muuttohaukat Oy

Yhteyshenkilö: pääekonomisti Martti Pykäri


Osaaminen ja työllisyys -ryhmä

Osaaminen ja työllisyys -työryhmän tehtävänä on Suomen koulutus- ja osaamisjärjestelmän sekä yritysten osaamisen kehittämisen pullonkaulojen tunnistaminen sekä koota aloitteet poliittiseen vaikuttamiseen. Tärkeänä tehtävänä on yhdessä hahmottaa palvelualojen osaamisen kehittämisen tulevaisuuskuvaa sekä osaamisjärjestelmään ja työmarkkinoihin kohdistuvia muutostarpeita.

 • Kaarina Soikkanen, Finavia Oyj (pj)
 • Eija Hakakari, Yle
 • Merja Ranta-aho, Elisa Oyj
 • Kati Virtanen, Finnpilot Pilotage Oy
 • Ilpo Toivonen, VMP
 • Johanna Virrantuomi, Adecco Group
 • Juha Mustonen, AVARN Security
 • Timo Koskinen, VR

Yhteyshenkilöt: elinkeinopolitiikan asiantuntija Tuomas Ylitalo ja toimialapäällikkö Anu Sajavaara


Palveluvientiryhmä

Palveluvientiryhmä on palveluiden ulkomaankaupasta kiinnostuneiden sidosryhmien keskustelufoorumi. Ryhmässä käsitellään esimerkiksi palveluiden ulkomaankaupan tilastointiin ja viennin edistämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Ryhmän jäsenet

 • Business Finland
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Ulkoministeriö
 • Tilastokeskus
 • Etla
 • Sitra
 • Finnvera

Yhteyshenkilö: pääekonomisti Martti Pykäri