Paltan tehtävä on vauhdittaa palveluyhteiskunnan syntyä, uudistaa työmarkkinoita ja edistää digitalisaatiota. Uudenlaisessa palveluyhteiskunnassa työtä tehdään uudella tavalla. Siksi Palta haluaa olla uuden työn edelläkävijä.

Suomi voi kasvaa tulevaisuudessa palvelualojen turvin. 2000-luvulla palveluihin on syntynyt jo noin 300 000 työpaikkaa, kasvuyritykset ovat palvelualoilla ja kansainvälinen palvelumarkkina kasvaa noin +10 prosentin vuosivauhtia.

Palveluiden kasvu edellyttää vahvaa digitalisaatiota. Yritykset, joiden strategiassa digitalisaatio on keskeistä, kasvavat jo nyt. Ne ovat ymmärtäneet, että digitalisaatio muuttaa myös johtamista ja työn sisältöjä.

Digitalisaatio tehostaa myös julkisen hallinnon toimintaa ja vähentää veronmaksajille koituvia kustannuksia. Julkinen sektori voi vauhdittaa digitalisaatiota tekemällä innovatiivisia hankintoja ja ryhtymällä referensseiksi yksityisille toimijoille.

Koska työ muuttuu, muuttuu myös työmarkkinoiden dynamiikka. Nykyisiä työmarkkinoita on uudistettava siten, että uusilla työpaikoilla olisi mahdollisuus syntyä nimenomaan Suomeen.

Suomesta on siis kehittymässä palvelutalous. Teollinen tuotanto siirtyy matalan kustannustason maihin, ja meidän mahdollisuutemme on korkean jalostusarvon asiantuntijatehtävissä. Niitä on syntynyt ja syntyy palvelualoille.

Visiomme Palta – uuden työn edelläkävijä, pohjautuu kolmeen strategiseen painopisteeseen:

  • Kasvua palveluista
  • Kilpailukykyiset työmarkkinat
  • Paras ympäristö digipalveluille

Tehtävät

Palta edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
Elinkeinopolitiikkaan kuuluvat kansallisen tason vaikuttaminen sekä toimintaedellytysten kohentaminen erilaisten kehittämisohjelmien ja -hankkeiden avulla.

Työmarkkina-asioihin kuuluvat työehtosopimustoiminta ja palvelualojen yleinen edunvalvonta. Tarjoamme jäsenillemme myös neuvonta-, koulutus-, ja konsultointi- sekä oikeudenkäyntipalveluita.

Paltan menestys perustuu jäsenyritysten tarpeisiin, yhteistyöhakuiseen toimintamalliin sekä palvelualojen ja työmarkkinoiden parhaaseen asiantuntemukseen.