Palta on palveluyrityksiä edustava vaikuttajaorganisaatio. Edistämme palvelualojen kasvua ja kilpailukykyä vahvistamalla yritysten toimintaedellytyksiä sekä toimimme aktiivisena palveluiden puolestapuhujana.

Palta rakentaa menestyksen edellytyksiä palvelualojen kukoistukselle. Yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa yhdistämme faktat, työmarkkinaosaamisen sekä vaikuttamisen taidot palvelutalouden ja Suomen parhaaksi.

Me Paltassa edistämme palveluyritysten kilpailukykyä ja kasvua vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä sekä toimimme alan aktiivisena puolestapuhujana. Työmarkkina- ja elinkeinopoliittisena järjestönä kokoamme yhteen palvelualojen laajan kentän.

Vauhditamme Suomen kasvamista palvelutaloutena: uudistamme työelämää vastuullisesti, rakennamme yrityksille uudistumisen mahdollisuuksia sekä vauhditamme kestävää ja kansainvälistä kasvua. Haluamme, että uusilla työpaikoilla on mahdollisuus syntyä nimenomaan Suomeen.

Strategiamme ohjaa toimintaamme vuoteen 2023.

Visio: Palvelutalous kirittää kasvuun

Palta rakentaa menestyksen edellytyksiä palvelualojen kukoistukselle. Kuljemme kohti visiotamme kolmen strategisen painopisteen kautta:

  • Uudistamme työelämää vastuullisesti. Palta luo edellytyksiä palvelualojen kilpailukyvylle. Palta vie eteenpäin uusia työnteon malleja, jotka nostavat työllisyyttä ja luovat vaihtoehtoisia ja moninaisia polkuja työhön.
  • Rakennamme yrityksille uudistumisen mahdollisuuksia. Palta luo elintilaa digitalisaatiolle ja uusille ansaintalogiikoille. Palta rohkaisee yrityksiä investoimaan tulevaisuuteen.
  • Vauhditamme kestävää ja kansainvälistä kasvua. Palta kasvattaa ymmärrystä palvelutalouden kansainvälistymisestä sekä kestävän talouden edellytyksistä ja mahdollisuuksista. Palta sparraa yrityksiä kasvuloikkaan.

Strategiamme pohjautuu pysyviin arvoihimme, jotka ovat vaikuttavuus, asiantuntevuus ja optimismi.

Vaikuttavuus. Olemme vuorovaikutuksen ammattilaisia ja meillä on kyky sopia tulevaisuutta rakentavia kompromisseja. Kuuntelemme ja toimimme jäsentemme puolesta aktiivisesti, rehellisesti ja aina faktoihin pohjaten. Verkostoituminen on meillä verissä. Avoimuus ja huumorintaju tekevät meistä helposti lähestyttäviä.

Optimismi. Olemme määrätietoinen yhteiskunnan uudistaja. Kannustamme muutokseen, suhtaudumme tulevaisuuteen toiveikkaasti ja etsimme tinkimättömästi parhaita ratkaisuja. Meidän lasimme on aina puoliksi täynnä.

Asiantuntijuus. Olemme ratkaisuhakuisia ammattilaisia: tarkkoja, luovia ja ahkeria. Ainutlaatuinen osaamisemme syntyy yhdessä tehdyn työn tuloksena. Jokainen meistä paltalaisista on vastuunkantaja ja tekijä.

Palta palvelee

Neuvottelemme ja uudistamme

Olemme vahva työmarkkinavaikuttaja: neuvottelemme noin puolet Suomen kaikista työehtosopimuksista. Haluamme luoda Suomeen kilpailukykyiset työmarkkinat. Uudistamme työelämää ja edistämme paikallista sopimista.

Viestimme ja vaikutamme

Vaikutamme siihen, että palvelualojen ääni kuuluu poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Viestimme monipuolisesti erilaisille kohderyhmille: teemme toimialaa tunnetuksi ja monipuolistamme mielikuvaa palvelualoista.

Koulutamme ja kehitämme

Tarjoamme jäsenillemme käytännön apua ja neuvontaa HR- ja TES-asioissa neuvonnasta oikeudenkäynteihin. Tiedotamme ja koulutamme työsuhdelainsäädännön soveltamisesta ja muutoksista.

Jaamme tietoa ja verkotamme

Tuotamme tietoa palvelualojen kehityksestä, palveluviennistä, suhdanteista ja työmarkkinoista. Tarjoamme jäsenillemme tilaisuuksia ja työryhmiä verkottumiseen ja vertaissparraukseen.

 

Paltan säännöt