Palvelualojen työnantajat Palta on uuden työn, digimurroksen ja tulevaisuuden työmarkkinoiden suunnannäyttäjä.

Yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa yhdistämme faktat, työmarkkinaosaamisen sekä vaikuttamisen taidot palvelutalouden ja Suomen parhaaksi.

Me Paltassa edistämme palveluyritysten kilpailukykyä ja kasvua vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä sekä toimimme alan aktiivisena puolestapuhujana. Työmarkkina- ja elinkeinopoliittisena järjestönä kokoamme yhteen palvelualojen laajan kentän.

Pyrimme vauhdittamaan Suomen kasvamista palvelutaloutena ja edistämään digitalisaatiota. Haluamme uuddistaa työelämää ja työmarkkinoita siten, että uusilla työpaikoilla on mahdollisuus syntyä nimenomaan Suomeen.

Visiomme Palta – uuden työn edelläkävijä, pohjautuu kolmeen strategiseen painopisteeseen:

  • Kasvua palveluista
  • Kilpailukykyiset työmarkkinat
  • Paras ympäristö digipalveluille

Palta palvelee

Neuvottelemme ja uudistamme

Olemme vahva työmarkkinavaikuttaja: neuvottelemme noin puolet Suomen kaikista työehtosopimuksista. Haluamme luoda Suomeen kilpailukykyiset työmarkkinat. Uudistamme työelämää ja edistämme paikallista sopimista.

Viestimme ja vaikutamme

Vaikutamme siihen, että palvelualojen ääni kuuluu poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Viestimme monipuolisesti erilaisille kohderyhmille: teemme toimialaa tunnetuksi ja monipuolistamme mielikuvaa palvelualoista.

Koulutamme ja kehitämme

Tarjoamme jäsenillemme käytännön apua ja neuvontaa HR- ja TES-asioissa neuvonnasta oikeudenkäynteihin. Tiedotamme ja koulutamme työsuhdelainsäädännön soveltamisesta ja muutoksista.

Jaamme tietoa ja verkotamme

Tuotamme tietoa palvelualojen kehityksestä, palveluviennistä, suhdanteista ja työmarkkinoista. Tarjoamme jäsenillemme tilaisuuksia ja työryhmiä verkottumiseen ja vertaissparraukseen.

 

Paltan säännöt