Syksyn 2017 neuvottelukierroksella työehtosopimukset neuvotellaan liittotasolla ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007.

Paltan yli 150:stä työehtosopimuksesta 121 neuvotellaan uusiksi lokakuun 2017 ja tammikuun 2018 välisenä aikana. Ensimmäiset Paltan neuvottelemat sopimukset ovat katkolla lokakuun lopussa, jolloin päättyvät muun muassa ICT-alan toimihenkilöiden (Palta-Pro) ja ylempien toimihenkilöiden (Palta-YTN),) sekä Vakuutusalan (Finanssiala, Palta – VvL) työehtosopimukset. Suurin osa sopimuksista päättyy tammikuun lopussa.

Paltan tavoitteena on edistää sopimuskohtaisissa neuvotteluissa joustavuutta ja lisätä paikallisen sopimisen  mahdollisuuksia. Palta pyrkii myös varmistamaan sopimuksissa sellaisen kustannustason, joka ei vaaranna yritysten kilpailukykyä ja on kansantalouden kannalta järkevä.

Palta lähtee siitä, että vientialojen liittojen neuvottelujen pääavaus muodostaa kustannusten enimmäistason myös Paltan tekemille työehtosopimuksille.

Talouden lähtökohdat

Suomen talouden ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna vajaan kolmen prosentin tahdissa. Kasvu on laaja-alaista ja  jatkunee myös lähivuosina, tosin hieman hitaampana. Ensi vuonna talouden arvioidaan  kasvavan hieman yli kaksi prosenttia. Vuonna 2019 talouskasvua arvioidaan kertyvän vajaa kaksi prosenttia. Pidemmällä aikavälillä Suomen talouden rakenteelliset ongelmat kuitenkin rajoittavat kasvun puolentoista prosentin tuntumaan.

Suomen nopeutunut talouskasvu on tällä hetkellä ulkoisen kysynnän eli viennin varassa. Maailmantalouden kasvun arvellaan jatkuvanenää muutaman vuoden, joten Suomen kasvukausi jää lyhyeksi. Suomi pääsi kasvuun mukaan vasta kuluvana vuonna. Maailmantalous on sen sijaan ehtinyt kasvaa jo kahdeksan vuotta.

Aikaisemmissa suhdannenousuissa Suomen talous on kasvanut poikkeuksetta edellistä taantumaa korkeammalle tasolle. Tällä kertaa vastaavaan tilanteeseen ei päästä. Suomen talous ehtii kasvaa noin vuoden 2008 tasolle ennen seuraavaa taantumaa. Se ei riitä totuttuun elintasoon. Suomi kohtaa seuraavan taantuman epävarmoissa tunnelmissa ja heikommassa kunnossa kuin koskaan ennen.

Onko mitään tehtävissä? Suomen talouden ongelmat on tunnistettu, ja ratkaisut ovat pitkälti omissa käsissämme. Ennen seuraavaa taantumaa talouden rakenteellisia ongelmia ei ehditä saamaan kuntoon, joten Suomen pitää varmistaa mahdollisimman nopea talouskasvu lyhyeksi jäävällä nousukaudella pitämällä huolta kilpailukyvystä. Kilpailukykyä voidaan ylläpitää jatkamalla maltillisia viennin kustannuskantokyvyn rajoissa olevia palkankorotuksia. Suomella on nyt tuhannen taalan paikka haalia suhteellista kilpailukykyetua, koska kustannustaso kilpailijamaissa on nousussa.

Syksyn liittokierros on työmarkkinoita suurempi asia. Ilman sopua työmarkkinoilla Suomen talouskasvu jää heikoksi. Kasvusta huolimatta Suomen pitää jatkaa rohkeasti talouden uudistuksia ja varmistaa kansainvälinen kilpailukyky syksyn neuvotteluissa.

Lisätietoa työmarkkinasyksyn talousnäkymistä

 

Ajankohtainen neuvottelutilanne

Neuvottelutilanne Paltan sopimusaloilla (päivitetty 17.5.2018)

Lisätietoja Paltan neuvotteluista:

Neuvottelujen yleistilanne:
Varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, p, 040 152 0073

 • Logistiikkapalvelut:
  apulaisjohtaja Kaj Schmidt, p. 0400 604 341
 • Viestintä, kulttuuri ja tekniset palvelut:
  työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, p. 040 705 0939
 • Finanssi- ja erityispalvelut:
  työmarkkinapäällikkö Minna Etu-Seppälä, p. 040 778 0182
 • Yritys- ja asiantuntijapalvelut:
  työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen, p. 040 730 8599

Viestintä:

 • Viestinnän asiantuntija Soile Koskela, p. 040 509 2971
 • Viestintäjohtaja Ulla Rask, p. 040 545 4572

Tietopalvelut:

 • Ekonomisti Jouni Vihmo, p. 050 520 1636
 • Pääekonomisti Matti Paavonen, p. 050 534 2506

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@palta.fi.