Palta auttaa palveluyrityksiä kasvamaan ja menestymään sekä Suomessa että maailmalla. Haluamme että suomalainen yhteiskunta tunnistaa palvelualojen merkityksen kansantaloudelle ja Suomen hyvinvoinnille, ja että se näkyy myös päätöksenteossa.

Haluamme uudistaa ja modernisoida työmarkkinoita, edistää paikallista sopimista, tukea palvelualojen vetovoimaisuutta sekä tukea palvelualojen yrityksiä digitalisaation hyödyntämisessä.

Palvelualojen merkitys Suomen kansantaloudelle kasvaa koko ajan. Yhä useampi suomalainen työskentelee palvelualoilla. Yksityiset palveluyritykset ovat kannatelleet Suomen työllisyyttä 2000-luvulla luoden yli 300 000 uutta työpaikkaa.

Palveluvienti on Suomelle suuri mahdollisuus – maailmalla palveluvienti kasvaa noin 10 prosentin vuosivauhtia. Vaikuttamalla suomalaiseen sääntelyyn luodaan suomalaisille palveluyrityksille edellytyksiä kansainväliseen kasvuun. Myös julkisella sektorilla on merkittävä rooli, sillä jo yksi kotimainen referenssi voi avata palveluyritykselle tien kansainvälisille markkinoille.

Toimintamme perustuu vahvaan osaamiseen ja yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa. Jäsenyritystemme lisäksi teemme yhteistyötä Elinkeinoelämän keskusliiton ja sen jäsenliittojen, palkansaajajärjestöjen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n sekä muiden kumppanien kanssa.