Meillä Suomessa on vahvana perustana olemassa jo koulutettu väestö, hyvä teknologinen infrastruktuuri ja eheä yhteiskunta. Muuttuvassa toimintaympäristössä kaikki tarvitsevat osaamisen päivitystä monta kertaa työuransa aikana. Koulutusjärjestelmäämme on kuitenkin muutettava, jotta se tukisi yhä paremmin jatkuvan oppimisen edellytyksiä.

Paltan koulutuspoliittiset tavoitteet seuraavalle vaalikaudelle

Uusi ja koko ajan kehittyvä teknologia muuttaa työt ja työtehtävät, karsii rutiinit ja edellyttää kaikilta uudenlaista oppimista ja pärjäämistä. Olemme kiistatta keskellä digimurrosta. Suomella on hyvät lähtökohdat, kun digitalisaatio vie markkinat globalisaation seuraavaan vaiheeseen.

Oppilaitosten, yritysten ja yksilöiden tulisi nyt herätä digiajan koulutustarpeisiin ja toimintatapoihin. Oppilaitosten yhteistyötä yritysten kanssa tulee syventää jokaisella koulutusasteella.

Tavoitteeksi tulee asettaa 4/50

Suomen talous on aina kasvanut tuottavuuden ja innovatiivisen tekemisen ansiosta. Suomi pärjää jatkossakin vain panostamalla osaamiseen ja uutta luovaan.

Kunnianhimoiseksi tavoitteeksi tulee asettaa se, että tulevaisuudessa 4 % BKT:stä suunnataan tutkimukseen ja kehittämiseen ja 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii uusia panostuksia.

Ammatillisen koulutuksen, oppisopimuksen ja työssä oppimisen uudistus on vietävä tehokkaasti loppuun, jotta yritysten ja oppilaitosten yhteistyö sujuisi luontevasti.

Seuraavalla hallituskaudella myös korkeakoulutusta tulee uudistaa. Korkeakouluihin tarvitaan akuutisti lisää nopeaa, elinkeinoelämän tarpeita ja jatkuvaa oppimista tukevaa koulutusta sekä kannusteet yrityslähtöisten opintokokonaisuuksien tarjoamiseen. Korkeakouluverkoston profilointia on jatkettava.

Tutkintoon johtavassa korkeakouluopetuksessa on merkittävä tehostamisen paikka, sillä aloituspaikkoja on noin 60%:lle ikäluokasta, mutta tutkinnon suorittaa vain noin 40%. Työurien pidentämistä on vauhditettava nopeuttamalla jatko-opintoihin pääsemistä sekä siirtämällä painopistettä tutkintokoulutuksesta nopeisiin työelämälähtöisiin muunto- ja täydennyskoulutuksiin.

Paltan koulutuspoliittiset tavoitteet 2019-2023:

  • On toteutettava aikuiskoulutusreformi, joka mahdollistaa nopean osaamisen päivittämisen nopeasti muuttuvassa työelämässä.
  • Korkeakoulujen työnjakoa ja profilointia on jatkettava määrätietoisesti. Työelämän tulevaisuuden tarpeiden tulee ohjata opetusta ja tutkimusta nykyistä paremmin.
  • Ammatillisen koulutuksen on luotava puitteet elinikäiselle ammatillisen osaamisen kehittämiselle. Tutkinnon osien on tuettava erikoistumista ja jatkuvaa oppimista.
  • Lukion yleissivistävyys on säilytettävä ja opinnoilla tulee olla selkeä päämäärä jatko-opintoihin ja työelämään.
  • Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle hyvät elämänhallintaan, jatko-opintoihin, työelämään ja digitaaliseen maailmaan valmentavat taidot.
  • Varhaiskasvatuksen ja perhevapaiden tulee tukea tasa-arvoa, lapsen sosiaalisten ja kulttuurillisten taitojen kehittymistä sekä vanhempien työllistymistä.

Lisätietoja:

PDF
Paltan koulutuspoliittiset tavoitteet
Lataa

Tuomas Ylitalo

Asiantuntija,

elinkeinopolitiikka

VTM

Jari Konttinen

Asiantuntija, elinkeinopolitiikka

VTM