Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n työmarkkinayksikköön on nimitetty asiantuntijoiksi varatuomari Timo Yli-Koivisto ja oikeustieteen kandidaatti Pauliina Tervahartiala. Tehtävissään molemmat työskentelevät tietoliikenteestä ja teknisistä palveluista vastaavassa sopimusryhmässä, jossa he hoitavat mm. työehtosopimusneuvotteluihin, jäsenneuvontaan ja -koulutukseen sekä oikeudenkäyntipalveluihin kuuluvia tehtäviä.

Timo Yli-Koivisto siirtyy PALTAan Metsäteollisuus ry:stä, jossa hän on toi-minut lakimiehenä. Tätä ennen Yli-Koivisto on työskennellyt mm. maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen hallintoyksikön päällikkönä.

Pauliina Tervahartiala siirtyy PALTAan Sivistystyönantajat ry:stä, jossa hän on toiminut asiantuntijana. Tätä ennen Tervahartiala on työskennellyt mm. Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen Oy:ssä sekä Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy:ssä lakimiestehtävissä.

Yli-Koivisto ja Tervahartiala aloittavat uusissa tehtävissään 22.4.2014. He raportoivat työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaaralle.

Lisätiedot

Varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto
puhelin 040 152 0073