Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palvelujen (pl. kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, koulutus ja terveydenhoito) suhdannekehitystä.

Palvelujen suhdanteet 1/2020: Talouskasvu palveluviennin varassa

Palveluviennin arvo ylitti 30 miljardia euroa vuonna 2019. Vaikka palveluvienti on jo pidempään kasvanut tavaravientiä nopeammin, peräti 16 prosentin kasvu yllätti optimistisimmatkin arviot. Kasvuvauhti ylitti myös palveluiden vientikysynnän, mikä kertoo kasvaneista markkinaosuuksista. Viime vuosien reipas työllisyyden kasvu on ollut käytännössä palvelualojen varassa. Suhdannekatsauksessa tarkasteltavilla yksityisillä palvelualoilla työllisten määrä kasvoi viime vuonna peräti 21 tuhannella.

Palvelujen suhdanteet 4/2018: Työllisyysaste ei nouse ilman palvelualoja

Palvelualan yritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna 4,6 prosenttia. Kasvu jatkuu kuluvana vuonna suurin piirtein samanlaisena. Vuonna 2020 kasvu hidastuu selvästi. Suomessa yritysten luottamus on edelleen kohtuullisen korkealla, mutta talouskasvun nopeaa hidastumista ei kannata sulkea pois. Palvelujen kysyntä Suomessa ja maailmalla pysyy vahvana. Palvelujen kasvu jatkuu myös hidastuvassa taloudessa.

Palvelujen suhdanteet 3/2018: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa.

Palvelujen suhdanteet 2/2018: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Maailmantalouden kasvu on kiihtynyt, mutta tasaantuminen on jo näköpiirissä. Viennin kasvu hidastuu ja ostovoima kasvaa. Talouskasvun painopiste siirtyy kotimarkkinoille. Hidas tuottavuuskasvu rajoittaa Suomen talouskasvua.

Palvelujen suhdanteet 1/2018: Talouden arvokkain jalokivi kaipaa hiomista

Maailmalla kasvu jatkuu – Euroopan indikaattoreissa värinää. Suomen talous kääntyy kulutuksen puolelle. Hyvä suhdanne nopeuttaa nyt palvelujen kansainvälistymistä. Palvelujen liikevaihdon kasvu jatkuu edellisvuoden tahdissa.

Vanhemmat suhdannekatsaukset löydät suhdannekatsausarkistosta.