Securitaksen Jarmo Mikkonen uskoo monikulttuurisuuden voimaan.

Kun vihapuheet kiihtyivät ja muukalaisvastaisuus muuttui vuoden 2015 aikana yleiseksi keskustelunaiheeksi, Securitaksen toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen kirjoitti henkilöstölleen viestin.

”Toivon ja rohkaisen keskusteluun työpaikoilla, niin asiakkaiden kuin oman työporukan keskuudessa, siitä miten suvaitsevaisuutta toteutetaan ja edistetään käytännössä.”

Mikkosen oli herättänyt erityisesti katupartioilmiö. Hän halusi ja haluaa edelleen korostaa, että turvallisuusyritys suojaa kaikkien turvallisuutta, myös maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen.

”Palvelualoilla ei ole sijaa rasismille. Ihmisiä on kohdeltava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Olen sanonut henkilöstölle, että omassa päässään saa ajatella vapaasti, mutta mielipiteet eivät saa vaikuttaa työtehtäviin.”

Tilannetaju on vartijan tärkein taito

Vartiointi on Securitaksen suurin ja näkyvin palvelu, ja juuri vartijat kohtaavat työssään monenlaisia ihmisiä monenlaisista olosuhteista.

”Usein ajatellaan, että turvallisuusalalla on tärkeintä tuntea alan lainsäädäntö. Hyvän työntekijän tärkein taito on kuitenkin tilannetaju”, Mikkonen korostaa.

Turvallisuusalan asiantuntijan on osattava lukea tilannetta ja tultava toimeen kaikenlaisten ihmisten ja tilanteiden kanssa. Lisäksi tarvitaan mielenrauhaa ja valmiutta kohdata yllättäviä tilanteita.

Vartiointiliikkeitä on syytetty esimerkiksi asunnottomien huonosta kohtelusta. Mikkonen muistuttaa, että jos yritys on tilannut vartiointipalvelun huolehtimaan, ettei sen tiloissa ole sinne kuulumattomia ihmisiä, vartijan tehtävä on poistaa asunnoton tiloista. Kohtelun on toki aina oltava ihmisarvoa kunnioittavaa.

Alalle ei haluta väkivaltaa tai nöyryyttävää kohtelua ihannoivia. Turvallisuusala on myös luvanvaraista, eli poliisi tarkistaa jokaisen taustat. Tästä huolimatta rekrytoinnissa joskus epäonnistutaan. Työnantajan oikeutta lopettaa työsuhde esimerkiksi ihmisarvoa alentavan käyttäytymisen vuoksi on Securitaksessakin käytetty.

Työntekijän toiveita kunnioitetaan

Turvallisuuspalveluita tarjotaan aina liiketoiminnallisin periaattein, olipa kyseessä sitten uskonnollinen tai poliittinen organisaatio tai seksuaalivähemmistöjen mielenilmaus, kunhan asiakkaan toiminta on laillista.

Jos kyseessä on vaikkapa sellaisen yhteisön turvaaminen, jonka periaatteet ovat vahvasti työntekijän periaatteita vastaan, työntekijä voi toivoa tehtäviä muualta. Toiveiden esittämiseen kannustetaan.

Vastaavasti työtä häiritseviä toimia kuten rukoushetkiä ei voi harjoittaa työaikana. Samat pelisäännöt koskevat kaikkia.

”Yritykset ovat kansainvälistymisessä viranomaisia pidemmällä.”

Aina voi tehdä enemmän

Poliisi on avoimesti puhunut ajatuksesta saada poliisiin lisää ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä.
Securitaksessa ei ole pyritty
suuntaamaan rekrytointia mihinkään erityiseen ryhmään.
Englanninkielistä koulutusta on pohdittu, mutta alan
ammattitutkinnon voi suorittaa vain suomeksi tai ruotsiksi.

”Suomalaiset yritykset ovat kansainvälistymisessä huomattavasti viranomaisia pidemmällä”, Mikkonen toteaa.

Suomi ei ole muutaman vuoden päästä samanlainen kuin tänään. Mikkonen uskoo monipuolisuuden voimaan. Se on edellytys kansainvälistymiselle ja kilpailukyvyllemme.

”Meidän pitää olla valmistautuneita muutokseen, muutoin jäämme polkemaan paikallemme. Monikulttuurisuudessa ja suvaitsevaisuudessa ei pidä tyytyä minimitasoon. Aina voi tehdä enemmän. Yritämme olla monikulttuurisuuden kannustajana huomenna parempi kuin tänään.”

Securitas Oy:ssä työskentelee noin 3500 turvallisuusalan osaajaa, heistä noin puolet osa-aikaisesti. Henkilötyövuosina mitattuna henkilöstön määrä on noin 2500. Keski-ikä on hieman alle 33 vuotta. Securitas Oy on osa kansainvälistä Securitas Ab -konsernia.

Teksti: Katri Isotalo