Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Työllisten määrän kasvu jatkui. Liikevaihdon kasvu vauhdittuu talouskasvun piristyessä.

Liikevaihdon kasvu jatkui kohtuullisena

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2016 viimeisellä
neljänneksellä 4,5 prosenttia ja koko vuonna 3,6 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Myynnin volyymi
kasvoi vuoden aikana niin ikään 3,6 prosenttia.

Vuonna 2016 yksityisten palvelutoimialojen työllisten määrän arvioidaan
kasvaneen edellisvuodesta noin 3 500 henkilöllä. Palveluyritysten
henkilöstöodotukset ovat pysytelleet plussalla jo vuoden, joten maltillisen
henkilöstömäärään kasvun voidaan odottaa jatkuvan.

Myynnin kasvu kiihtyy hieman

Palvelujen myynnin kasvu näkyy myös yritysten luottamusindikaattorivastauksissa.  Indikaattorien saldoluvut ovat vuosituhannen keskiarvon yläpuolella ja myynnin kasvun ennakoidaan jatkuvan. Muiden talouden päätoimialojen kasvu vauhdittaa palvelujen kasvua yrityskysynnän ja työllisyyden tukeman kuluttajakysynnän kautta.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon ennakoidaan kasvavan  5,3 prosenttia ja koko vuoden 2017 aikana keskimäärin 4,6 prosenttia edellisvuotisesta.

Kasvua työllisyydestä

Ilman lisätoimia Suomen talouskasvu tuskin juurikaan kiihtyy tämänhetkisestä vajaan kahden prosentin vauhdista ja työllisyyskasvu pysyy kituliaana. Viennin edistäminen ja yritystukijärjestelmän uudistaminen  ovat tärkeää työtä tulevaisuuden kasvun luomiseksi, mutta nopeana lääkkeenä talouskasvuun saadaan vauhtia vain lisäämällä työn tarjontaa. Kysyntää on, sillä avointen työpaikkojen määrä kasvaa tasaisesti ja
yritysten kohtaamat rekrytointivaikeudet ovat lisääntyneet. Esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan porrastuksella olisi varmasti positiivisia vaikutuksia työllisyyteen.

Hallituksen asettamaan 72 prosentin työllisyysastetavoitteeseen pääseminen vaatisi 100 000 uutta työpaikkaa hallituskauden loppuun 2019 mennessä, mutta väestön ikääntymisen vuoksi maali liikkuu. Jotta työllisten suhde muuhun väestöön pysyisi samana, pitäisi työpaikkoja syntyä sen jälkeenkin noin 10 000 joka vuosi. Työllisyysasteen nostaminen on elintärkeää. Se tukee ostovoiman kautta talouskasvua ja auttaa tasapainottamaan julkista sektoria. Toinen vaihtoehto on odottaa muutama vuosi ja karsia julkisia palveluja merkittävästi.

Vauhtia tuottavuudesta

Palvelujen tuottavuuskasvu on perinteisesti ollut muuta taloutta hitaampaa. Työvoimaintensiivisilta palvelualoilta on puuttunut teknologia tuottavuuden parantamiseksi. Nyt sellainen on – digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden palvelualojen tuottavuusloikkaan. Mahdollisuuksia riittää, sillä 58 prosentilla palveluyrityksistä liiketoiminnan digitalisoiminen ei ole tavoitteena. Kilpailukykyiset palvelut parantavat myös koko talouden kilpailukykyä.

Palvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyy alkuvuonna hienoisesti.
Palveluyritykset ovat lähitulevaisuuden suhteen toiveikkaita.
Vaikka kaikesta muusta luovuttaisiin, on hallituksen pidettävä kiinni työllisyystavoitteistaan.