Liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan. Henkilöstömäärän kasvun arvioidaan kiihtyvän kuluvan vuoden aikana. Työmarkkinoiden kitkat nousevat kasvun esteeksi.

Yksityisten palvelutoimialojen1 liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 3,3 prosenttia ja myynnin volyymi 3,2 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 3,6 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 3,4 prosenttia edellisvuotisesta.

Vuonna 2015 yksityisten palvelujen työllisten määrä kasvoi 7 600 henkilöllä edellisvuodesta. Kuluvan vuoden aikana työllisten määrän kasvun ennakoidaan hieman kiihtyvän. Yksityisten palvelutoimialojen palkkasumma kasvoi tammi-syyskuun aikana 3,3 prosenttia vuodentakaisesta. Palkkasumma kasvaa työvoimakustannuksia nopeammin
eli henkilöstön määrä lisääntyy. Palveluyritysten henkilöstöodotukset ovat jo vuoden pysytelleet plussalla, joten kasvun voidaan odottaa myös jatkuvan.

Myynnin kasvun ennakoidaan jatkuvan

Palvelujen myynnin kasvu näkyy myös yritysten luottamusindikaattorivastauksissa. Indikaattorien saldoluvut ovat vuosituhannen keskiarvon yläpuolella ja myynnin kasvun ennakoidaan jatkuvan. Työllisten määrän kasvu tukee talouskasvua Työllisten määrä kasvaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012. Työllisyystilanteen parantuessa myös kuluttajien käytettävissä olevat tulot kasvavat. Yksityisen sektorin palkkasumma ei ole neljään vuoteen kasvanut yhtä nopeasti kuin kuluvana vuonna. Tulojen nousu
ruokkii kulutusta, mikä tukee talouskasvua ja työllisyyskasvua. Jokaisen työttömän työllistyminen pienentää julkisia menoja. Työllisyydestä kumpuava talouskasvu parantaa talouden tehokkuutta ja julkisen sektorin kestävyyttä. Näistä syistä työllisyyden kasvua on pidettävä tärkeimpänä tavoitteena.

Työmarkkinoiden valuviat hidastavat kasvua

Suomessa on runsaasti työttömiä eli vapaata työvoimaa. Työllisten määrä voi siis hyvin kasvaa ilman, että palkkojen ja hintojen nousu kiihtyy voimakkaasti. Näin taloudessa tapahtuisi, jos työmarkkinat toimisivat ongelmitta. Ongelmista kielii se, että TE-toimistoihin on tänä vuonna ilmoitettu enemmän avoimia työpaikkoja kuin vuonna 2007
vastaavaan aikaan. Yli vuoden kestoisiin työsuhteisiin avoimia työpaikkoja on ilmoitettu lähes 10 prosenttia enemmän kuin ennen finanssikriisiä. Tästä huolimatta työttömien määrä on TEM:n mukaan kasvanut yli 130 000 henkilöllä ja täyttyneiden työpaikkojen määrät vähentyneet merkittävästi. Työvoiman liikkuvuutta ja työnteon kannustimia on parannettava,
jotta työllisyys- ja talouskasvu voisivat jatkua.

 

Palvelujen suhdannekatsaus 3/2016 (pdf)

Kaikki palvelujen suhdannekatsaukset

 

Palveluyritysten myynnin volyymin kasvu on pysynyt toista vuotta kohtuullisena.
Palveluyritysten myynnin volyymin kasvu on pysynyt toista vuotta kohtuullisena.
TE-toimistoihin on kuluvana vuonna ilmoitettu avoimia työpaikkoja aiempaa enemmän. Työllisten määrän kasvun voidaan odottaa myös jatkuvan.
TE-toimistoihin on kuluvana vuonna ilmoitettu avoimia työpaikkoja aiempaa enemmän. Työllisten määrän kasvun voidaan odottaa myös jatkuvan.
Ihmiset liikkuvat työmarkkinoilla taantumasta huolimatta. Vuoden 2014 lopulla 600 000 suomalaisen työmarkkinastatus oli muuttunut vuodentakaisesta.
Ihmiset liikkuvat työmarkkinoilla taantumasta huolimatta. Vuoden 2014 lopulla 600 000 suomalaisen työmarkkinastatus oli muuttunut vuodentakaisesta.