Palvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyy

Tilastokeskuksen tänään julkaistujen lukujen mukaan palvelujen liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 4 prosenttia viime vuodesta. Vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 3 prosenttia samalla ajanjaksolla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Palvelujen liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa kaikilla palvelualojen päätoimialoilla. Nopeimmin liikevaihto kohosi hallinto- ja tukipalveluissa, 7,9 prosenttia. Kasvu jäi vuoden takaista alhaisemmaksi ainoastaan informaation ja viestinnän alalla sekä kiinteistöalan palveluissa.

Voimakkaimmin alatoimialoista kasvoi työllistämispalvelut, jonka liikevaihto kohosi 16,6 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu oli vahvaa myös turvallisuuspalveluissa (+13,9 %) sekä vuokraus- ja leasingtoiminnassa (+10,2 %).

– Rakentamisliitännäisten palvelujen kasvu oli odotettua, mutta muuten palvelujen kasvun kiihtyminen tuli osittain yllätyksenä. Henkilöstövuokrauksen kasvun on sikäli positiivinen merkki, että usein henkilöstövuokraus kääntyy kasvuun ennen muun talouden käännettä, Paltan pääekonomisti Matti Paavonen kommentoi tuoreita lukuja.

– Digitalisaatiota hyödyntävät palvelut kasvavat ja työllistävät jopa niin paljon, että voimakkaasti kasvavista digipalveluista yli kolmannes kokee työvoiman saatavuusongelmia. On myös selviä merkkejä siitä, että TE-toimistoissa avoinna olevien  avoimien työpaikkojen täyttymisajat ovat pidentyneet. Maan hallituksen työllisyyspaketissa listaamat toimet työnvälityksen tehostamiseksi pitääkin saada pikaisesti käytäntöön, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

Tilastokeskuksen lukujen mukaan palvelualojen päätoimialoista heikoimmin kehittyi kuljetus ja varastointi, jonka liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia vuoden takaisesta. Vuotta aiemmin kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto laski 1,3 prosenttia. Alan sisällä suotuisimmin kehittyi varasto- ja muut logistiikkapalvelut, jonka liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Tilastokeskuksen julkaisema palvelualojen liikevaihtokuvaaja: http://tilastokeskus.fi/til/plv/2016/01/plv_2016_01_2016-04-13_tie_001_fi.html

Matti Paavonen

Pääekonomisti

VTMpuhelin +358 20 595 5031

Riitta Varpe

Ent. toimitusjohtaja. Vastuu elinkeinopoliittisista asioista 15.6. asti,

TkL, eMBApuhelin +358 20 595 5050

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.