Tilastokeskuksen tänään julkaistujen lukujen mukaan palvelujen liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 4 prosenttia viime vuodesta. Vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 3 prosenttia samalla ajanjaksolla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Palvelujen liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa kaikilla palvelualojen päätoimialoilla. Nopeimmin liikevaihto kohosi hallinto- ja tukipalveluissa, 7,9 prosenttia. Kasvu jäi vuoden takaista alhaisemmaksi ainoastaan informaation ja viestinnän alalla sekä kiinteistöalan palveluissa.

Voimakkaimmin alatoimialoista kasvoi työllistämispalvelut, jonka liikevaihto kohosi 16,6 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu oli vahvaa myös turvallisuuspalveluissa (+13,9 %) sekä vuokraus- ja leasingtoiminnassa (+10,2 %).

– Rakentamisliitännäisten palvelujen kasvu oli odotettua, mutta muuten palvelujen kasvun kiihtyminen tuli osittain yllätyksenä. Henkilöstövuokrauksen kasvun on sikäli positiivinen merkki, että usein henkilöstövuokraus kääntyy kasvuun ennen muun talouden käännettä, Paltan pääekonomisti Matti Paavonen kommentoi tuoreita lukuja.

– Digitalisaatiota hyödyntävät palvelut kasvavat ja työllistävät jopa niin paljon, että voimakkaasti kasvavista digipalveluista yli kolmannes kokee työvoiman saatavuusongelmia. On myös selviä merkkejä siitä, että TE-toimistoissa avoinna olevien  avoimien työpaikkojen täyttymisajat ovat pidentyneet. Maan hallituksen työllisyyspaketissa listaamat toimet työnvälityksen tehostamiseksi pitääkin saada pikaisesti käytäntöön, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

Tilastokeskuksen lukujen mukaan palvelualojen päätoimialoista heikoimmin kehittyi kuljetus ja varastointi, jonka liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia vuoden takaisesta. Vuotta aiemmin kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto laski 1,3 prosenttia. Alan sisällä suotuisimmin kehittyi varasto- ja muut logistiikkapalvelut, jonka liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Tilastokeskuksen julkaisema palvelualojen liikevaihtokuvaaja: http://tilastokeskus.fi/til/plv/2016/01/plv_2016_01_2016-04-13_tie_001_fi.html

Riitta Varpe

Ent. toimitusjohtaja. Vastuu elinkeinopoliittisista asioista 15.6. asti,

TkL, eMBA